โลโก้เว็บไซต์ 2017-12-19 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

 วันที่ : 2017-12-19


แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561
อังคาร 19 ธันวาคม 2560 / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ดาวโหลดเอสารเพิ่มเติม 1. แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561 >> อ่านต่อ


ศูนย์การเรียนรู้เรื่องข้าว
อังคาร 19 ธันวาคม 2560 / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ดาวโหลดเอกสารเพิ่มเติม 1.รวมแบบ-PDF-ศูนย์ข้าว-งปม-61-พิษณุโลก 2.รวม-BOQ-ศูนย์ข้าว-27-พย-60-พิษณุโลก 3.แบ่งงวดงาน-ปรับปรุงศูนย์ข้าวและภูมิปัญญาไทย-พิษณุโลก-งปม-61   >> อ่านต่อ


ครุภัณฑ์ปฏิบัติประลองทางวิศวกรรมเครื่องกล
อังคาร 19 ธันวาคม 2560 / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ดาวโหลดเอกสารเพิ่มเติม 1.ครุภัณฑ์ปฏิบัติประลองทางวิศวกรรมเครื่องกล >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 4 ทั้งหมด 4


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา