โลโก้เว็บไซต์ 2017-12-07 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

 วันที่ : 2017-12-07

มอบตู้น้ำดื่ม มอบความสุขให้กับบุคลากร มทร.ล้านนา พิษณุโลก
พฤหัสบดี 7 ธันวาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 6 ธันวาคม 2560   ณ อาคารอำนวยการ    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ผศ.ประพัฒน์  เชื้อไทย รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร มอบตู้น้ำดื่ม  จำนวน  1 เครื่อง ให้กับ รศ.ดร.คมสัน  อำนวยสิทธิ์  รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก   ซึ่งเป็นการดำเนินการตามนโยบายร้องขอจาก ตัวแทนบุคลากรสายสนับสนุน ของ มทร.ล้านนา พิษณุโลก  เมื่อครั้งที่ท่านอธิการบดีฯเดินทางมารับฟังแนวทา... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา