โลโก้เว็บไซต์ 2017-01-11 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

 วันที่ : 2017-01-11

นายอำเภอพิษณุโลก เข้าเยี่ยมชมงานทำถนนรอบคลองน้ำ
พุธ 11 มกราคม 2560 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 10 มกราคม 2560 ว่าที่ร้อยตรีอิทธิพล บุบผะศิริ นายอำเภอเมืองพิษณุโลก ให้เกียรติ ร่วมชมและให้คำแนะนำ ในการดำเนินงานทำถนนรอบคลอง >> อ่านต่อจำนวนบทความ : 1 - 2 ทั้งหมด 2


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา