โลโก้เว็บไซต์ ข่าวกิจกรรม | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

 หมวดหมู่ข่าว : ข่าวกิจกรรม

มทร.ล้านนา พิษณุโลก พิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
อังคาร 16 ตุลาคม 2561

วันที่ 13 ตุลาคม  2561  เวลา  07.00 น. อ.วริศ  จิตต์ธรรม  ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  พิษณุโลก  พร้อมด้วย  คณาจารย์  และพนักงาน  ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร   กิจกรรมทำบุญตักบาตร  พระสงฆ์ จำนวน  89 รูป   จากนั้น เวลา  09.00 น. อ.สุรีย์พร  ใหญ่สง่า  รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและสว... >> อ่านต่อ


สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 ลงพื้นที่บันทึกรายการสกู๊ปข่าว หัวข้อเรื่อง “การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทางด้านวิศวกรรมเพื่อการบริหารจัดการน้ำในแปลงเกษตร”
อังคาร 16 ตุลาคม 2561

วันที่ 16  ตุลาคม 2561 นางปภาดา  พลอยอิ่ม  นักประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก นำทีมงานผู้สื่อข่าว  ศูนย์ข่าวภาคเหนือ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 ลงพื้นที่บันทึกรายการสกู๊ปข่าว  หัวข้อเรื่อง  “การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทางด้านวิศวกรรมเพื่อการบริหารจัดการน้ำในแปลงเกษตร”   โดยมีอาจารย์เดือนแรม  แพ่งเกี่ยว  พร้อมด้วย  ดร.เอกรัฐ  ชอุ่มเอียด  ว่าที่ร้อยตรีบุญฤทธิ์  วังงอน  นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า-วิศ... >> อ่านต่อ


นิทรรศการงานครุศาสตร์อุตสาหกรรมวิชาการ
พุธ 3 ตุลาคม 2561

วันที่ 3 ตุลาคม  2561  ที่ลานกิจกรรมชั้น1  อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  นักศึกษาระดับชั้นปีที่  3  และ 4  คณะวิศวกรรมศาสตร์  จัดกิจกรรม  “นิทรรศการงานครุศาสตร์อุตสาหกรรมวิชาการ”   โดยการนำเสนอการบริหารการจัดการชั้นเรียนในระดับอาชีวศึกษา  กิจกรรมเสริมสร้างความเป็นครูช่าง  เพื่อมุ่งเน้นเพิ่มพูนทักษะและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การเป็นครูช่าง ที่มีประสิทธิภาพและเป็นบุคลากรที่มี่คุณภาพช่วยพัฒนาป... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา พิษณุโลก จัดงานแสดงมุทิตาจิต แด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2561
อังคาร 25 กันยายน 2561

วันที่ 24 กันยายน 2561  ที่อาคารปฏิบัติการความเชี่ยวชาญเกษตรปลอดภัย  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  จัดงานแสดงมุทิตาจิต แด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2561  “วันวานที่พากเพียร  สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ”  ได้รับเกียรติจาก รศ.ศีลศิริ สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร มอบเข็มราชมงคลทองคำสรรเสริญและของที่ระลึก  โอกาสนี้  รศ.ศีลศิริ สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้... >> อ่านต่อ


อธิการบดีประชุมพบปะรับมอบนโยบายแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยฯ
จันทร์ 24 กันยายน 2561

วันที่ 24 กันยายน 2561 รศ.ศีลศิริ สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ลงพื้นที่พิษณุโลก เพื่อประชุมพบปะรับมอบนโยบายแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยฯ  ณ ห้องประชุม 1423  ชั้น 2 อาคารวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  โดยมีคณะผู้บริหาร พื้นที่พิษณุโลก  เข้าร่วมการประชุม ดังกล่าว           โอกาสนี้  เวลา  17.00 น. รศ.ศีลศิริ สง่าจิตร ผู้ป... >> อ่านต่อ


การเสวนา เรื่อง  “อดีต   ปัจจุบัน  อนาคต ของราชมงคลบ้านกร่าง”
ศุกร์ 21 กันยายน 2561

วันที่  21 กันยายน  2561  ที่ห้องประชุมหิรัญญิการ์  ดร.ทินกร  ทาตระกูล  กล่าวต้อนรับพร้อมทั้ง เป็นผู้ดำเนินรายการกิจกรรมการเสวนา  ในหัวข้อเรื่อง  “อดีต   ปัจจุบัน  อนาคต ของราชมงคลบ้านกร่าง”  โดยได้รับเกียรติจาก  คุณพรชัย  จิตศรัณญูกูล  เจ้าของพรชัยฟาร์ม  คุณยุทธ  เผือกพ่วง  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ตำบลบ้านกร่าง  และ คุณธัญพร  แดงรอด  ประธานกรรมการบริษัท นุชฟอร์ไลฟ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด... >> อ่านต่อ


พิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก
ศุกร์ 21 กันยายน 2561

วันที่ 21 กันยายน 2561  ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  จัดพิธีทำบุญถวายภัตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 23 รูป  เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก (วันก่อตั้งโรงเรียนเกษตรกรรมพิษณุโลก เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2496)   โดยมี อ.สุรีย์พร  ใหญ่สง่า   รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและสวัสดิการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นประธาน  พร้อมด้วย  ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และ นักศึกษา  ร่วมงาน  ณ อ... >> อ่านต่อ


โครงการ “การประชาสัมพันธ์คณะฯ เพื่อพัฒนาตัวป้อนเชิงรุก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
อาทิตย์ 9 กันยายน 2561

วันที่  9 กันยายน 2561 ดร.โสภณา  สำราญ  รักษาราชการแทนรองคณะบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก กล่าวต้อนรับคณะครู อาจารย์  นักเรียนและนักศึกษา  จากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครสวรรค์  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก  วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย และ โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา  ที่เข้าร่วมโครงการ “การประชาสัมพันธ์คณะฯ เพื่อพัฒนาตัวป้อนเชิงรุก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  พิษณุโลก&rdquo... >> อ่านต่อ


กิจกรรมการแข่งขันด้านทักษะการใช้ภาษา
อาทิตย์ 9 กันยายน 2561

เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2561  ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก จัดกิจกรรมการแข่งขันด้านทักษะการใช้ภาษาให้กับ นักศึกษาทุกชั้นปี เพื่อเป็นการเสริมสร้างทักษะการใช้ภาษาให้ดียิ่งขึ้น    กิจกรรมภายในงาน ได้แก่ 1. การแข่งสะกดคำภาษาอังกฤษ 2.  การแข่งสะกดคำยากภาษาไทย 3. การแข่งตอบคำถามภาษาอังกฤษ 4. การประกวดร้องเพลงภาษาอังกฤษ และ 5. การประกวดร้องเพลงภาษาจีน        โดยได้รับเกียรติ​จาก​ Mr.L... >> อ่านต่อ


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนำเสนอแบบมืออาชีพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
อาทิตย์ 9 กันยายน 2561

วันที่ 8 กันยายน 2561   ที่ห้องประชุม​หิรัญ​ญิการ์​ อาคารวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ​  รศ.เริงน​ภรณ์​ โม้พวง​  รักษาราชการ​แทนผู้อำนวยกองการศึกษา​ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก เป็นประธาน​เปิดโครงการ​อบรมเชิงปฏิบัติการ​นำเสนอแบบมืออาชีพ​ โดย​คณะวิทยาศาสตร์​และ​เทคโนโลยี​การเกษตร​  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก จัดขึ้น  ได้รับเกียรติ​จากอาจารย์​ทองสุข​ มันตาทร​  อดีต ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาผู้บริหารการศึกษา เป็นวิทยากร​  ​ทั้งนี้ เพื่อแนะแน... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 477


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา