โลโก้เว็บไซต์ ข่าวกิจกรรม | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

 หมวดหมู่ข่าว : ข่าวกิจกรรม

มทร.ล้านนา พิษณุโลก ร่วมประชุมเตรียมการการลงพื้นที่ติดตามงานนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
พุธ 13 ธันวาคม 2560

วันที่ 13 ธันวาคม 2560  นายประเสริฐ  บุญเรือง รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  ประธานในการประชุมเตรียมการการลงพื้นที่ติดตามงานนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในวันที่ 20 และ 25  ธันวาคม 2560 โดยเน้นปัญหาการใช้ Internet ของสถานศึกษาในสังกัด สพฐ. สอศ.และ กศน.ณ ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดสุโขทัย โดยมีนายพิธาน  พื้นทอง ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการ ภาค 17  นายประพฤทธิ์  สุขใย ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก พร้อม... >> อ่านต่อ


อธิการบดี มทร.ล้านนา ร่วมการประชุมเตรียมความพร้อมต้อนรับนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะลงพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกและสุโขทัย
พุธ 13 ธันวาคม 2560

วันที่ 13 ธันวาคม 2560  ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุม การเตรียมการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่และลงพื้นที่ตรวจราชการ จังหวัดพิษณุโลก และ จังหวัดสุโขทัย วันที่ 25-26 ธันวาคม 2560  ของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการประชุมร่วมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคเหนือ โดยกระทรวงมหาดไทย ให้ประสานกลุ่มจังหวัดเพื่อจัดทำข้อเสนอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคเหนือและเข้าร่วมประชุมติดตามข้อเสนอการพัฒน... >> อ่านต่อ


สำนักตรวจสอบภายใน มทร.ล้านนา เป็นเจ้าภาพสัมมนาเครือข่าย 9 มทร. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
พุธ 13 ธันวาคม 2560

วันที่ 13 ธันวาคม 2560 ผศ.พรรณี นุกูลคาม ผู้ช่วยอธิการบดี รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นประธานเปิดโครงการ “พัฒนาศักยภาพผู้ตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แห่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 “  ณ ห้องสุพรรณิการ์ โรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนางศิวภรณ์ อ๊อดทรัพย์ หัวหน้าสำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา กล่าวรายงานการจัดโครงการ สำหรับการจัดโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับผู้ตรวจสอบ... >> อ่านต่อ


ศูนย์สอบV-NETมทร.ล้านนา พิษณุโลก ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนการดำเนินงาน
อังคาร 12 ธันวาคม 2560

วันที่ 12 ธันวาคม 2560 ที่หอประชุมราชมงคลบ้านกร่าง 50 ปี รศ.เดชา  นาวานุเคราะห์ ผู้ช่วยรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล้านนา พิษณุโลก  เป็นประธานกล่าวต้อนรับในการประชุมคณะกรรมการดำเนินการทดสอบการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET)  ระดับ ปวช.3 และ ระดับ ปวส.2  ประจำปีการศึกษา 2560      ซึ่งได้รับเกียรติจาก  ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัด ผู้อำนวยการสถานศึกษา  ผู้แทนจากสถานศึกษาและคณะกรรมการจากจากหน่วยงานสังกัดอาชีวศึกษา ในพื้นที่ 4 จังหวัด  ได... >> อ่านต่อ


ปิดฉากลงอย่างสวยงาม กับการแข่งขันกีฬา ม.เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่ 34 “หิรัญญิการ์เกมส์” ณ เมืองสองแคว
จันทร์ 11 ธันวาคม 2560

วันที่ 11 ธันวาคม 2560 ที่อาคารอเนกประสงค์   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก รศ.ดร.คมสัน  อำนวยสิทธิ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  เป็นประธาน มอบถ้วยรางวัลการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่ 34  “หิรัญญิการ์เกมส์” ในกีฬาทั้งหมด 15 ประเภท  พร้อมถ้วยรางวัลชนะเลิศคะแนนรวมสูงสุด ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  เชียงใหม่  จากนั้น ผศ.ดร.พีระ จูน้อยสุวรรณ  ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา ... >> อ่านต่อ


การประกวด RMUTL STAR AWARDS CONTEST 2017 
ศุกร์ 8 ธันวาคม 2560

ค่ำคืนวันที่ 7 ธันวาคม 2560  สโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ดำเนินการจัดการประกวด RMUTL STAR AWARDS CONTEST 2017  โดยมีการประกวดทั้งหมด 5 ประเภท  ได้แก่  การประกวด Mr.RMUTL 2017 การประกวด Miss.RMUTL 2017 การประกวด Miss Queen RMUTL 2017 การประกวด Miss Jumbo Queen 2017 การประกวด Miss Congeniality 2017           การจัดกิจกรรมครั้งนี้  เพื่อเป... >> อ่านต่อ


โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พิษณุโลก 2020 เขตเศรษฐกิจใหม่สี่แยกอินโดจีน
ศุกร์ 8 ธันวาคม 2560

วันที่ 8 ธันวาคม 2560 เวลา 08.30 น. ห้องคอนเวนชั่น2  โรงแรมท็อปแลนด์จังหวัดพิษณุโลก นายภัคพงษ์  ทวิพัฒน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก  ประธาน การสัมมนาและเสนอข้อคิดเห็น  โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พิษณุโลก 2020 เขตเศรษฐกิจใหม่สี่แยกอินโดจีน  โดยมี พลเอก ดร ศิริ ทิวะพันธุ์ ประธานสถาบันพัฒนาสี่แยกอินโดจีน  นายไพบูลย์  ณะบุตรจอม  นายบำรุง  รื่นบันเทิง  รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก นายณฐกร  โซ่จินดามณี  ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย... >> อ่านต่อ


มอบตู้น้ำดื่ม มอบความสุขให้กับบุคลากร มทร.ล้านนา พิษณุโลก
พฤหัสบดี 7 ธันวาคม 2560

วันที่ 6 ธันวาคม 2560   ณ อาคารอำนวยการ    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ผศ.ประพัฒน์  เชื้อไทย รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร มอบตู้น้ำดื่ม  จำนวน  1 เครื่อง ให้กับ รศ.ดร.คมสัน  อำนวยสิทธิ์  รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก   ซึ่งเป็นการดำเนินการตามนโยบายร้องขอจาก ตัวแทนบุคลากรสายสนับสนุน ของ มทร.ล้านนา พิษณุโลก  เมื่อครั้งที่ท่านอธิการบดีฯเดินทางมารับฟังแนวทา... >> อ่านต่อ


เปิดอย่างยิ่งใหญ่ กับการแข่งขันกีฬา ม.เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่ 34 “หิรัญญิการ์เกมส์” ณ เมืองสองแคว
พุธ 6 ธันวาคม 2560

วันที่ 6 ธันวาคม 2560 ที่สนามฟุตบอล1  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  ผศ.ประพัฒน์  เชื้อไทย รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นประธาน พิธีเปิดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่ 34  “หิรัญญิการ์เกมส์” ประจำปีการศึกษา 2560  โดยได้รับเกียรติจากผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  นายกสมาคมศิษย์เก่าเกษตรบ้านกร่าง  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกร่าง  กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้อำนวยการศูนย์ท่องเที่ยวกีฬาแล... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา พิษณุโลก ร่วมพิธีเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
อังคาร 5 ธันวาคม 2560

วันที่ 5 ธันวาคม 2560  รศ.ดร.คมสัน อำนวยสิทธิ์  รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  พร้อมด้วย อาจารย์อมิตตา คล้ายทอง ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระภิกษุสามเณร จำนวน  91 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติ  และวันพ่อแห่งชาติ    ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก โดยมี นายภัคพงศ์  ทวิพัฒน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธาน พร้อมด้วย ข้าราชก... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 389


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา