โลโก้เว็บไซต์ ข่าวกิจกรรม | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

 หมวดหมู่ข่าว : ข่าวกิจกรรม

มทร.ล้านนา พิษณุโลก ร่วมกิจกรรม “การออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จ.พิษณุโลก
ศุกร์ 23 กุมภาพันธ์ 2561

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561  รศ.เดชา  นาวานุเคราะห์  ผู้ช่วยรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก มอบกระเช้าของที่ระลึกให้กับ นายภัคพงศ์  ทวิพัฒน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก  ระหว่างการเยี่ยมชมนิทรรศการนำเสนอผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  ที่นำไปจัดแสดงภายในงานกิจกรรม “การออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ของจังหวัดพิษณุโลก  ในการปฏิบัติภารกิจขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาประเทศตามโครงการนิยม ยั่งยืน(Kick Off) ... >> อ่านต่อ


งาน G.E.Day ประจำปี 2561
ศุกร์ 23 กุมภาพันธ์ 2561

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ หอประชุมราชมงคลบ้านกร่าง 50 ปี  รศ.ดร.คมสัน อำนวยสิทธิ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน G.E.Day   กิจกรรมครั้งนี้  จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาได้นำเสนอผลงาน สิ่งประดิษฐ์   จากการเรียนการสอนในหมวดศึกษาทั่วไป (วิชาภาษาอังกฤษ วิชาภาษาไทย  วิชาสังคมศึกษา วิชาคณิตศาสตร์  และวิชาวิทยาศาสตร์)  ให้มีทักษะการเรียนรู้ ในศตวรรษที่21 อย่างรอบรู้อย่างกว้างขวาง และเห็นคุณค่าของตนเองและผู้อื่น ใส่ใจต... >> อ่านต่อ


“ขอเชิญเข้าร่วมอบรม การสร้างร้านค้าออนไลน์ด้วยเว็บไซต์สำเร็จรูป Lnwshop”
พฤหัสบดี 22 กุมภาพันธ์ 2561

ขอเชิญเข้าร่วมอบรม การสร้างร้านค้าออนไลน์ด้วยเว็บไซต์สำเร็จรูป Lnwshop   รุ่นที่ 1 วันเสาร์-อาทิตย์ที่  24-25 มีนาคม 2561 เวลา 08.00-17.00 น. ห้องฝึกอบรมปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 5 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก (จำกัดจำนวน 15 คน ต่อรุ่น)   เนื้อหาคอร์สเรียน อบรมการเปิดร้านค... >> อ่านต่อ


กิจกรรมเดินเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2561
เสาร์ 17 กุมภาพันธ์ 2561

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  พิษณุโลก  ร่วมกับ  สมาคมศิษย์เก่าเกษตรบ้านกร่าง และ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกร่าง       กำหนดจัดโครงการ “ราชมงคลล้านนา  เดินเทิดพระเกียรติ  ครั้งที่  11  ประจำปี 2561   เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี     โดยมี  รองศาสตราจารย์ ดร.คมสัน อำนวยสิทธิ์ รองอธิการบดีมหา... >> อ่านต่อ


การปลูกข้าวแปลงสาธิต ข้าวนาหยอดอินทรีย์
ศุกร์ 16 กุมภาพันธ์ 2561

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 ที่แปลงนาสาธิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก   รองศาสตราจารย์ ดร.คมสัน อำนวยสิทธิ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  พร้อมด้วย  ว่าที่ร้อยตรีธรรมนูญ ท้าวฮ้าย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกร่าง  ผู้นำชุมชนตำบลบ้านกร่าง  คณาจารย์  และ นักศึกษาสาขาวิชาพืชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ร่วมพิธีเปิด โครงการ“การปลูกข้าวแปลงสาธิต ข้าวนาหยอดอินทรีย์” การใช้พื้นที่แปลงนาสาธิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีรา... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา เฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรการดำเนินงานโครงการพัฒนาพันธุ์พืชของมทร.ล้านนา ณ ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ จ.เชียงราย
พฤหัสบดี 15 กุมภาพันธ์ 2561

ศาสตราจารย์ ดร.ธีรวุฒิ บุณยโสภณ นายกสภามหาวิทยาลัย พร้อมด้วย ผศ.ประพัฒน์ เชื้อไทย รักษาราชการแทนอธิการบดี คณะผู้บริหารคณาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  เฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินติดตามการดำเนินการสนองงาน ประจำปี พ.ศ.2560  ณ ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ และพระราชทานพระราชานุมัติให้ดำเนินงาน จำนวน 4 โครงการหลักประกอบด้วย  ... >> อ่านต่อ


โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร เพื่อก้าวเข้าสู่สังคมไทยแลนด์ 4.0
พุธ 14 กุมภาพันธ์ 2561

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561  รศ.ศีลศิริ  สง่าจิตร  รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก เป็นประธานเปิดงานโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  เพื่อก้าวเข้าสู่สังคมไทยแลนด์ 4.0  ซึ่งเป็นการจัดแสดงผลงานกิจกรรมทางวิชาชีพด้านเพิ่มมูลค่าผลผลิต  การสาธิตงานทางวิชาชีพในรูปแบบต่างๆ (ตลาดเทคโนโลยี) หรือถ่ายทอดองค์ความรู้ทางวิชาชีพของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 2 และ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั... >> อ่านต่อ


หลักสูตรประมงราชมงคลพิษณุโลก สร้างฝายและแนวกันไฟ สืบสานพระราชปณิธานของพระราชา
อังคาร 13 กุมภาพันธ์ 2561

ฤดูแล้งกำลังเข้ามาเยือน ป่าไม้และสัตว์ป่า ต้องพึ่งพาอาศัยธรรมชาติด้วยกันทั้งสิ้น มนุษย์เราก็เช่นกัน จะอยู่บนโลกใบนี้ได้อย่างสงบสุขร่มเย็น ก็ต้องมีทรัพยากรธรรมชาติที่เพียงพอและเกิดการสมดุลอย่างยั่งยืน  ประกอบกับในช่วงฤดูนี้ สามารถเข้าป่าสร้างฝายชะลอน้ำได้ง่าย สะดวก เนื่องจากไม่มีฝน และน้ำมารบกวนมากนัก ผู้ช่วยศาสตราจารย์จารวี เลิกสายเพ็ง หัวหน้าหลักสูตรประมง พร้อมด้วย อาจารย์สุภภณ พลอยอิ่ม นำทีมนักศึกษาจิตอาสาหลักสูตรประมง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ระด... >> อ่านต่อ


ราชมงคลพิษณุโลก ชนะเลิศการประกวดมารยาท ในการแข่งขัน ราชมงคลทั่วประเทศ
อังคาร 13 กุมภาพันธ์ 2561

ในการแข่งขันทักษะทางวิชาการศิลปศาสตร์ราชมงคลแห่งประเทศไทย  ครั้งที่ 3  ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร  เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561   จัดขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมด้านวิชาชีพ และเสริมสร้างประสบการณ์ ตลอดจนเป็นเวทีในการแสดงความสามารทางด้านวิชาการและวิชาชีพให้กับนักศึกษาซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แห่ง ให้เป็นที่ยอมรับของสายอาชีพและภาคอุตสาหกรรม โดยมีกิจกรรมการแข่งขันที่น่าสนใจมากมาย ได้แก่ การแข่งขันทักษะด้านภาษา การแข่งขันทัก... >> อ่านต่อ


กิจกรรมบริจาคโลหิต
อังคาร 13 กุมภาพันธ์ 2561

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561  แผนกพยาบาล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  ร่วมกับ  สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก  และ โรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลก  จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ณ บริเวณอาคารวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  โดยมีคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา  ร่วมบริจาค จำนวน 60 คน ได้รับโลหิตจำนวนทั้งสิ้น 21,200 ซีซี  นอกจากนี้ มีผู้บริจาคดวงตา จำนวน 12 คน และ ผู้บริจาคอวัยวะ จำนวน 10 คน ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างจิตสำน... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 416


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา