โลโก้เว็บไซต์ ข่าวกิจกรรม | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

 หมวดหมู่ข่าว : ข่าวกิจกรรม

พิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ
พฤหัสบดี 21 กันยายน 2560

วันที่ 21 กันยายน 2560  ที่ห้องประชุมโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  มีพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  กับ  สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย  และ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38  และ  ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  กับ  โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา            โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อนำองค์ความรู้จากศาสตร์และวิชาชีพที่มหาวิทยาลัยมีความถ... >> อ่านต่อ


การพัฒนาการเรียนรู้ด้วยรูปแบบSTEM ศึกษา ณ โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา
พุธ 20 กันยายน 2560

วันที่ 20 กันยายน 2560   ดร.ทินกร  ทาตระกูล  รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก เป็นประธานปิดโครงการ การพัฒนาการเรียนรู้ด้วยรูปแบบSTEM ศึกษา โดยใช้โครงงานทางวิทยาศาสตร์เป็นฐานในกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ของโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา  และมอบเกียรติให้กับ ดร.อมร  อ่อนศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา  พร้อมด้วย คณะครู จำนวน  28 ท่าน และนักเรียนจำนวน 36 คน ที่เข้าร่วมโครง  โดยมีการดำเนินในกิจกรรม STEM นำความรู้สู่... >> อ่านต่อ


โครงการปลูกดอกดาวเรืองเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
พุธ 20 กันยายน 2560

วันที่ 20 กันยายน 2560 นายบุญทรง แทนธานี นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก  เป็นประธานเปิดโครงการปลูกดอกดาวเรืองเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  โดยความร่วมมือจาก  สภาพลเมืองจังหวัดพิษณุโลก  กองกำลังพลจากมลฑลทหารบกที่39    และกองบัญชาการช่วยรบที่ 3           ทั้งนี้  ดร.ทินกร ทาตระกูล  รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก พร้อมคณะผู้อำนวยการกองการศึกษา รองผู้อำนวยการ และนักศึกษา นำดอกดาวเรือง ... >> อ่านต่อ


โครงการวันศึกษาทั่วไป(G.E.Day)ประจำปี 2560
อังคาร 19 กันยายน 2560

วันที่ 19 กันยายน 2560 กลุ่มรายวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก จัดโครงการวันศึกษาทั่วไป(G.E.Day) ซึ่งเป็นกิจกรรมให้นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560  ได้นำเสนอผลงานและนวัตกรรม จากการเรียนการสอนในกลุ่มวิชาบูรณาการ  ที่ผสมผสานเนื้อหารายวิชาที่ครอบคลุมสาระของกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์  ภาษาและกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ ในสัดส่วนที่เหมาะสม โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ทินกร ทาตระกูล  รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  เป็นประธานเปิด พร้... >> อ่านต่อ


โรงสีข้าวราชมงคลพิษณุโลก รับมอบหมายจากจังหวัดพิษณุโลก แปรรูปข้าวสารบรรจุถุง
พฤหัสบดี 14 กันยายน 2560

วันที่ 14 กันยายน 2560  ที่โรงสีข้าวมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาพิษณุโลก   นายธัชชัย สีสุวรรณ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก  รับมอบข้าวสารบรรจุถุง(1กิโลกรัม) จำนวน  3,655 ถุง  จาก รศ.เดชา  นาวานุเคราะห์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา พร้อมด้วย ผศ.นพดล ตรีรัตน์ รกท.ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  ซึ่งเป็นข้าว ของเกษตรกร อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก  โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ได้มอบหมายให้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล... >> อ่านต่อ


“การประยุกต์การจัดการสู่การทำงานอย่างมืออาชีพ”
พฤหัสบดี 14 กันยายน 2560

วันที่ 13 กันยายน 2560  ที่ หอประชุมราชมงคลบ้านกร่าง 50 ปี  นักศึกษาระดับชั้นปีที่ 3  ผู้เรียนในรายวิชาเทคนิคการฝึกอบรมทางธุรกิจ หลักสูตรการจัดการ  สาขาบริหารธุรกิจ  คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ โดยมี ดร.กาญจนา  ทวินันท์ เป็นผู้สอนพร้อมให้คำปรึกษา ในการดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรม เรื่อง “การประยุกต์การจัดการสู่การทำงานอย่างมืออาชีพ”   ซึ่งได้รับเกียรติจาก รศ.เดชา  นาวานุเคราะห์  ผู้อำนวยการกองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  เป... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา จัดงาน วันราชมงคล น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
พฤหัสบดี 14 กันยายน 2560

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดงานวันราชมงคล น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่ได้ทรงพระราชทานนาม “ราชมงคล” อันหมายถึง สถาบันอันเป็นมิ่งมงคลแห่งพระราชา และทรงพระราชทานตราประจำพระองค์ พระราชลัญจกรและพระมหาพิชัยมงกุฎ เป็นเครื่องหมายประจำมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 15 กันยายน  พ.ศ.2531 โดยช่วงเช้ารศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดี นำคณะผู้บริหาร  อาจารย์อาวุโส คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์ จำนวน  9 รูป ... >> อ่านต่อ


มาร.ล้านนา พิษณุโลกร่วม โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดพิษณุโลก
อังคาร 12 กันยายน 2560

วันที่ 12 กันยายน 2560  เวลา 10.00 น.  ที่ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก  นายฐานุพงศ์  เจริญสุรภิรมย์... >> อ่านต่อ


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ร่วมกับ โรงเรียนวังทองพิทยาคม จัดกิจกรรมสะเต็มศึกษา (STEM Education)
จันทร์ 11 กันยายน 2560

วันที่ 11 กันยายน 2560  ที่บริเวณลานกิจกรรม โรงเรียนวังทองพิทยาคม    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  ร่วม... >> อ่านต่อจำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 351