โลโก้เว็บไซต์ ข่าวกิจกรรม | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

 หมวดหมู่ข่าว : ข่าวกิจกรรม

งาน เปิดรั้วราชมงคลล้านนา งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2561
ศุกร์ 17 สิงหาคม 2561

วันศุกร์ที่ 17  สิงหาคม  2561  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  กำหนดจัดงาน เปิดรั้วราชมงคลล้านนา  งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2561  “วิทยาศาสตร์ก้าวหน้า  นวัตกรรมนำพา  ประเทศไทย 4.0” โดยมี  รศ.ศีลศิริ  สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  เป็นประธานเปิดงาน พร้อมทั้ง ได้รับเกียรติจาก นายชัยลักษณ์  รักษา  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม ว่าที่ร้อยตรีธรรมนูญ  ท้าวฮ้... >> อ่านต่อ


ร่วมงานพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
พุธ 15 สิงหาคม 2561

วันที่ 12 สิงหาคม  2561 เวลา 08.00 น.  อาจารย์สุรีย์พร  ใหญ่สง่า  รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและสวัสดิการ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  พร้อมด้วย  อ.วริศ  จิตต์ธรรม   รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร     นำทีมคณะผู้บริหาร ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์  พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9  ณ ศาลาประชาคม  ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก   และ เวลา 18.00 น.  อาจารย์สุรีย์พร  ใหญ่สง... >> อ่านต่อ


พิธีลงนามความร่วมมือในการดำเนินงานขับเคลื่อนโครงการเกษตรอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออกของจังหวัดพิษณุโลก
พุธ 15 สิงหาคม 2561

วันที่ 14 สิงหาคม  2561  เวลา  20.00 น.   นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก นายทวีกิจ จตุรเจริญคุณ ประธานสภาอุตสาหกรรมภาคเหนือ และ อาจารย์สุรีย์พร  ใหญ่สง่า  รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและสวัสดิการ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา    ร่วมพิธีบันทึกความเข้าใจ ระหว่าง จังหวัดพิษณุโลก สภาอุตสาหกรรมภาคเหนือ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วยความร่วมมือในการดำเนินงานขับเคลื่อนโครงการเกษตรอุตสาหกรรมเ... >> อ่านต่อ


ร่วมพิธีเปิด งาน “เกษตรรุ่งเรืองและของดีเมืองสองแคว ประจำปี 2561”
พุธ 15 สิงหาคม 2561

วันที่ 14 สิงหาคม  2561 เวลา  18.30 น.  อาจารย์สุรีย์พร  ใหญ่สง่า  รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและสวัสดิการ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  พร้อมด้วย  คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  พิษณุโลก  ร่วมพิธีเปิด งาน “เกษตรรุ่งเรืองและของดีเมืองสองแคว  ประจำปี 2561”   ณ เวทีกลางศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก   โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ร่วมจัดแสดงนิทรรศการด้าน พืช ... >> อ่านต่อ


คณะพระสงฆ์จากโรงเรียนสาธิตวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช ศึกษาดูงานเรื่อง หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ มทร.ล้านนา พิษณุโลก
อังคาร 14 สิงหาคม 2561

วันที่ 14  สิงหาคม  2561  ผศ.สุภวรรณ  พันธุ์จันทร์ หัวหน้าศูนย์วัฒนธรรมศึกษา     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก    ต้อนรับคณะพระสงฆ์จากโรงเรียนสาธิตวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช  จำนวน  30  รูป  ที่เดินทางมาศึกษาดูงานเรื่อง หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ของพระพบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  ณ  ชุมชนเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก โดยมี รศ.เดชา นาวานุเคราะห์  และ ดร.... >> อ่านต่อ


การฝึกซ้อมย่อยพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 32 ประจำปีการศึกษา 2560
ศุกร์ 10 สิงหาคม 2561

วันที่  10 สิงหาคม  2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  พิษณุโลก  จัดงานฝึกซ้อมย่อยพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร  ครั้งที่ 32  ประจำปีการศึกษา 2560        โดยมี อาจารย์สุรีย์พร  ใหญ่สง่า  รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและสวัสดิการ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล้านนา   เป็นประธานในพิธีเดินขบวนเกียรติยศ  พร้อมด้วย  คุณสำเนาว์  พุกลออ นายกสมาคมศิษย์เก่าเกษตรบ้านกร่าง และทีมงาน ร่วมเดินขบวน     กิจกรรม... >> อ่านต่อ


พิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 12 สิงหาคม 2561
พุธ 8 สิงหาคม 2561

วันที่ 8 สิงหาคม  2561 รศ.เริงนภรณ์  โม้พวง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก   เป็นประธานพิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์  พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9  ณ บริเวณโดมอเนกประสงค์ ด้านหน้าอาคารอำนวยการ  โดยมีคณาจารย์ พนักงานและนักศึกษาร่วมงาน   ภายในพิธีประกอบด้วยผู้เข้าร่วมพิธีถวายความเคารพพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์  พระบรมราชินีนาถ ในสมเด็จพระปรมินทรภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ค... >> อ่านต่อ


พิธีมอบรุ่นที่ 55 ให้กับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561
เสาร์ 4 สิงหาคม 2561

ช่วงบ่าย วันเสาร์ที่ 4  สิงหาคม 2561   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  พิษณุโลก  ร่วมกับ สมาคมศิษย์เก่าเกษตรบ้านกร่าง  จัดพิธีมอบรุ่นที่ 55  ให้กับนักศึกษาใหม่  ประจำปีการศึกษา 2561  โดยกิจกรรมภายในพิธีประกอบด้วย  การเดินขบวนของนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา  2561  โดยมี คุณสำเนาว์  พุกละออ  นายกสมาคมศิษย์เก่าเกษตรบ้านกร่าง  ให้โอวาทและปล่อยขบวน “บ้านกร่างสร้างชีวิต”  ณ วัดนิมิตธรรมาราม นักศึกษาใหม่เดินขบวนตามเส้นทางในหม... >> อ่านต่อ


ราชมงคลบ้านกร่างร่วมใจ น้อมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เมืองพิษณุโลก ประจำปีการศึกษา2561
เสาร์ 4 สิงหาคม 2561

วันเสาร์ที่  4  สิงหาคม 2561   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ร่วมกับ สมาคมศิษย์เก่าเกษตรบ้านกร่าง  จัดงาน  “ราชมงคลบ้านกร่างร่วมใจ น้อมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เมืองพิษณุโลก  โดย  อ.สุรีย์พร  ใหญ่สง่า  รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและสวัสดิการ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  พร้อมด้วย คุณสำเนาว์  พุกละออ นายกสมาคมศิษย์เก่าเกษตรบ้านกร่าง  นำทีมศิษย์เก่า  คณาจารย์  พนักงาน นักศึกษารุ่นพี่ ระดับชั้นปีที่ 2 – 4  ... >> อ่านต่อ


พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561
พฤหัสบดี 2 สิงหาคม 2561

วันที่  2 สิงหาคม 2561  อ.สุรีย์พร  ใหญ่สง่า    รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและสวัสดิการ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  เป็นประธานพิธีไหว้ครู   ประจำปีการศึกษา  2561   ณ  อาคารอเนกประสงค์   โดยมี อาจารย์อาวุโส   คุณสำเนาว์  พุกละออ  นายกสมาคมศิษย์เก่าเกษตรบ้านกร่าง พร้อมคณะกรรมการ  คณาจารย์และนักศึกษา   ร่วมพิธี   กิจกรรมภายในพิธีประกอบด้วย   พิธีไหว้ครู โดยผู้แทนนักศึกษา คณะบริหา... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 462


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา