โลโก้เว็บไซต์ ข่าวกิจกรรม | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

 หมวดหมู่ข่าว : ข่าวกิจกรรม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา จำนวน 14 อัตรา และมีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
อังคาร 16 กรกฎาคม 2567

1. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทวิชาการ จำนวน 11 อัตรา (อ่านประกาศคลิกที่นี่) 2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบุ... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนาพิษณุโลก จัดกิจกรรมทัศนศึกษาการเรียนรู้เกษตรสร้างสรรค์ ในหัวข้อเรื่อง “ผีเสื้อ”
อังคาร 23 กรกฎาคม 2567

          วันที่ 23 ก.ค. 2567 เวลา 14.00 น. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก จัดกิจกรรมทัศนศึกษาการเรียนรู้เกษตรสร้างสรรค์ ซึ่งโรงเรียนอนุบาล ปาริมา พิษณุโลก ได้นำนักเรียนชั้นอนุบาลชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 2 มาทัศนศึกษาเรียนรู้เชิงเกษตรในหัวข้อการเรียนรู้ในเรื่อง “ผีเสื้อ” จากสาขาวิชาพืชศาสตร์ ได้มีการจัดกิจกรรมให้ความรู้ในเรื่องของวัฏจักรชีวิตของผีเสื้อ การสัมผัสหนอนผีเสื้อ และการปล่อยผีเสื้อสู่ธรรมชาติ โดยอาจา... >> อ่านต่อการรายงานความก้าวหน้า โครงการพัฒนาต้นแบบระบบสลัดน้ำผักด้วยระบบลมเย็นเพื่อสนับสนุนการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผักอินทรีย์
อาทิตย์ 21 กรกฎาคม 2567

ความก้าวหน้าของโครงการพัฒนาต้นแบบระบบสลัดน้ำผักด้วยระบบลมเย็นเพื่อสนับสนุนการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผักอินทรีย์      เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ได้จัดการนำเสนอความก้าวหน้าของโครงการ "พัฒนาต้นแบบระบบสลัดน้ำผักด้วยระบบลมเย็นเพื่อสนับสนุนการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผักอินทรีย์: กรณีศึกษาวิสาหกิจชุมชนผักปลอดภัยจากสารพิษตำบลเกาะตาเลี้ยง อำเภอศรีสำโรง ... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนาพิษณุโลก จัดกิจกรรมทัศนศึกษาการเรียนรู้เกษตรสร้างสรรค์
ศุกร์ 19 กรกฎาคม 2567

วันที่ 19 ก.ค. 2567 เวลา 09.00 น. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก จัดกิจกรรมทัศนศึกษาการเรียนรู้เกษตรสร้างสรรค์ ซึ่งโรงเรียนอนุบาล ปาริมา พิษณุโลก ได้นำเด็กนักเรียนชั้นอนุบาลชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 2 มาทัศนศึกษาเรียนรู้เชิงเกษตรในหัวข้อการเรียนรู้ ในเรื่อง “ผักบุ้ง” จากสาขาวิชาพืชศาสตร์ ได้มีกาจัดกิจกรรมให้ความรู้ในเรื่องของผักบุ้ง ปลูกผักบุ้ง และเข้าเยี่ยมแปลงปลูกผักบุ้ง โดยอาจารย์สุรีย์รัตน์ บัวชื่น อาจารย์สาขาวิชาพืชศาสตร์เป็นวิทยากร ต่อมาใน... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา พิษณุโลก ร่วมกิจกรรมหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เดือนกรกฎาคม 2567
พฤหัสบดี 18 กรกฎาคม 2567

วันที่ 18 ก.ค. 2567 นางสุทินา พึ่งทอง ผู้อำนวยการกองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก พร้อมด้วย คณาจารย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัย ร่วมกิจกรรมหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เดือนกรกฎาคม 2567 ในกิจกรรม มทร.ล้านนา พิษณุโลก ในการร่วมกิจกรรม มทร.ล้านนา พิษณุโลก จัดบูธนิทรรศการให้ความรู้ด้านการเกษตรและนำผลผลิตทางการเกษตรรวมถึงพันธุ์พืชไปแจกจ่ายให้กับประชาชนที่มาร่วมงาน โดยมีนายนิสิต สวัสดิเทพ ปลัดจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลชุ... >> อ่านต่อ


กลุ่มแผนงานใต้ร่มพระบารมี ขับเคลื่อนลงพื้นที่เยี่ยมชมและติดตามการดำเนินโครงการภายใต้การสนับสนุนของกลุ่มแผนงานใต้ร่มพระบารมี ปี 2567 มทร.ล้านนา พิษณุโลก
พฤหัสบดี 18 กรกฎาคม 2567

วันที่ 16 ก.ค. 2567 นางสุทินา พึ่งทอง อำนวยการกองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก พร้อมด้วยคณาจารย์และบุคลากร เข้าร่วมการประชุมโครงการพัฒนาการบริหารจัดการฐานข้อมูลด้วยกลไกการติดตามและประเมินผล โครงการ/กิจกรรม ภายใต้การดำเนินงานของแผนงานใต้ร่มพระบารมี โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์วรจักร์ เมืองใจ ผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนตรี เงาเดช รองผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน นำบุคลากรกลุ่มแผนงานใต้ร่มพระบารมี และกองประชาสัมพันธ์ ร่วมกันขับเคลื่อนลงพื้นที่เยี่ยมชมกิจ... >> อ่านต่อ
มทร.ล้านนา พิษณุโลก จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน ประจำปี 2567
พุธ 17 กรกฎาคม 2567

วันที่ 17 ก.ค. 2567 เวลา 16.00 น. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ดำเนินการจัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน ประจำปี 2567 ซึ่งมีคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ วัดเด่นโบสถ์โพธิ์งาม ตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ทั้งนี้มียอดผ้าป่าจากมทร.ล้านนา พิษณุโลกเป็นจำนวนเงิน 3,230 บาท >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 1908


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา