โลโก้เว็บไซต์ ข่าวกิจกรรม | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

 หมวดหมู่ข่าว : ข่าวกิจกรรม

ม.เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก รับมอบผลิตภัณฑ์นม-ไทย เดนมาร์ค
พฤหัสบดี 13 ธันวาคม 2561

วันที่ 13 ธันวาคม 2561  นายวริศ จิตต์ธรรม รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  นายชัยวัฒน์  สมศรี  อาจารย์ประจำหลักสูตรระบบสารสนเทศทางธุรกิจและผู้ฝึกสอนทีมฟุตบอล  เป็นตัวแทนรับมอบผลิตภัณฑ์นม-ไทย เดนมาร์ค  จากทีมงานองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย โดยมีคุณสำเนาว์ พุกละออ นายกสมาคมศิษย์เก่าเกษตรบ้านกร่างและ หัวหน้ากองบริหารงานทั่วไป ทำการแทน หัวหน้า อ.ส.ค.ภาคเหนือตอนล่าง  ประสานงานการมอบให้ครั้งนี้   เพื่อสนั... >> อ่านต่อ


นักเรียนโรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยงทัศนศึกษาด้านการเกษตร ณ ม.เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก
พฤหัสบดี 13 ธันวาคม 2561

วันที่ 13 ธันวาคม 2561  ดร.โสภณา  สำราญ  รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านา พิษณุโลก  พร้อมด้วย คณาจารย์และนักศึกษา  ต้อนรับคณะครูและนักเรียน ระดับชันประถมศึกษาปีที่ 3  จำนวน  325 คน   โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง  ในกิจกรรมทัศนศึกษา  ในหัวข้อเรื่อง  การปลูกพืช  การเลี้ยงสัตว์  การประมง  และเกษตรอินทรีย์  โดยมีคณาจารย์และนักศึกษา  หลักสูตรพืชศาสตร์  หลักสูตรประมง  หลักสูตรเทคโนโล... >> อ่านต่อ


เปิดงานการแข่งขันกีฬาสีสัมพันธ์ ครั้งที่40
พฤหัสบดี 13 ธันวาคม 2561

ช่วงค่ำของวันที่ 12 ธันวาคม 2561 ที่สนามฟุตบอล1  สภานักศึกษา  สโมสรนักศึกษาเขตพื้นที่ สโมสรนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  และสโมสรนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  กำหนดจัดงานการแข่งขัน​กีฬา​สีสัมพันธ์​ ครั้ง​ที่​40  ในพิธีเปิดงาน ได้รับเกียรติจาก  นายวริศ จิตต์ธรรม รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก เป็นประธานเปิดงาน  พ... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ร่วมจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของวันดินโลก และพระราชกรณียกิจ ในหลวงรัชกาลที่ 9
ศุกร์ 7 ธันวาคม 2561

        วันที่  5  ธันวาคม​ 2561  ดร.โสภณ​า  สำราญ​ รองคณบดี​คณะวิทยาศาสตร์​และ​เทคโนโลยี​การเกษตร​ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา​  พิษณุโลก​นำทีม​คณาจารย์​และ​ นักศึกษา​ เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของวันดินโลก และพระราชกรณียกิจ ในหลวงรัชกาลที่ 9 เกี่ยวกับเรื่องดินและการแก้ปัญหาดิน  ​ ภายในงาน  กิจกรรม “วันดินโลก 5 ธันวาคม”  เพื่อสดุดีพระเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร   ท... >> อ่านต่อ


งานพิธีวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ
ศุกร์ 7 ธันวาคม 2561

วันที่ 5 ธันวาคม 2561  เวลา 07.00 น. คณะผู้บริหาร  คณาจารย์​ และพนักงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  พิษณุโลก​ ร่วมพิธี​ทำบุญตักบาตร พระสงฆ์​และสามเณร​ จำนวน  50  รูป  เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ   ณ  ศาลากลาง​จังหวัด​พิษณุโลก​   เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมชนมพรรษาพระบาทเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ตุลาการ ... >> อ่านต่อ


ร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” โดยจังหวัดพิษณุโลกร
ศุกร์ 7 ธันวาคม 2561

วันที่ 7 ธันวาคม 2561  อ.วริศ  จิตต์ธรรม  รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร  พร้อมด้วย คณาจารย์  และพนักงาน  เข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย)  ภายใต้แนวคิด  “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต”   โดยจังหวัดพิษณุโลกร่วมกับสำนักงาน  ป.ป.ช.  และ ชมรม STRONG  จิตพอเพียงต้านทุจริต จังหวัดพิษณุโลก   ณ ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก   เพื่อร่วมมือในการกระตุ้นเตือนให้สังคมและทุกภาคส่วน ตระหนักในผลเสีย... >> อ่านต่อ


งาน “รวมพี่รวมน้อง 65 ปี ราชมงคลบ้านกร่างคืนรัง”
จันทร์ 3 ธันวาคม 2561

วันที่  1 ธันวาคม 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  ร่วมกับ  สมาคมศิษย์เก่าเกษตรบ้านกร่าง  จัดงาน “รวมพี่รวมน้อง 65 ปี  ราชมงคลบ้านกร่างคืนรัง” ได้รับเกียรติจาก  รศ.ศีลศิริ  สง่าจิตร  ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  กล่าวต้อนรับ   ผศ.อุดม  สุวรรณกาศ  ศิษย์เก่าเกษตรบ้านกร่าง รุ่นที่ 1  ประธานเปิดงาน โดยมี   นายสำเนาว์  พุกลออ  นายกสมาคมศิษย์เก่า... >> อ่านต่อ


กิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิษย์เก่าผู้ประสบความสำเร็จ
เสาร์ 1 ธันวาคม 2561

วันที่  1 ธันวาคม 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  ร่วมกับ  สมาคมศิษย์เก่าเกษตรบ้านกร่าง  จัดงาน “รวมพี่รวมน้อง 65 ปี  ราชมงคลบ้านกร่างคืนรัง” เพื่อสานความสัมพันธ์อันดี ความรักความสามัคคี ระหว่างเพื่อน-พี่-น้อง  ศิษย์เก่าเกษตรบ้านกร่าง คณาจารย์ และ นักศึกษา  โดย  เวลา 13.00 น.  จัดการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิษย์เก่าผู้ประสบความสำเร็จแก่นักศึกษาระดับชั้นปีที่ 4  ณ ห้องประชุมหิรัญญิการ์  ชั้น2  อาคารวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเ... >> อ่านต่อ


พิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพื่อความเป็นสิริมงคลเริ่มงาน “รวมพี่รวมน้อง 65 ปี  ราชมงคลบ้านกร่างคืนรัง”
เสาร์ 1 ธันวาคม 2561

วันที่  1 ธันวาคม  2561   เวลา 08.00 น.  คุณสำเนาว์  พุกละออ  นายกสมาคมศิษย์เก่าเกษตรบ้านกร่าง     พร้อมด้วย  คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  คณาจารย์  ศิษย์เก่า   และนักศึกษา  ร่วมพิธีสักการะเจ้าพ่อปู่ยาง   พิธีสักการะพระพิรุณ  และ พระภูมิเจ้าที่  เพื่อความเป็นสิริมงคลในการเริ่มงาน “รวมพี่รวมน้อง 65 ปี  ราชมงคลบ้านกร่างคืนรัง”      &... >> อ่านต่อ


โครงการ “ปตท.สผ.โครงการเอส 1 ประจำปี 2561” มอบทุนให้แก่นักศึกษาผู้มีความประพฤติดี ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน
พฤหัสบดี 29 พฤศจิกายน 2561

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561  คุณพัลลภ  ลิ่มสกุล  ผู้จัดการองค์กรสัมพันธ์ โครงการผลิตบนฝั่ง(ประเทศไทย)  บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตเลียม จำกัด(มหาชน)   พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร มอบทุนการศึกษา  ตามโครงการ “ปตท.สผ.โครงการเอส 1 ประจำปี 2561”  ให้กับนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  ผู้มีความประพฤติดี ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน  จำนวน 20 คน  รวมเป็นเงินจำนวน  100,000 บาท   ซึ่งมีคณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 504


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา