โลโก้เว็บไซต์ นางปภาดา พลอยอิ่ม | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

 ผู้เขียน : นางปภาดา พลอยอิ่ม

ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10
จันทร์ 6 พฤษภาคม 2562 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 6 พฤษภาคม 2562  คณะผู้บริหาร  คณาจารย์  เจ้าหน้าที่  และนักศึกษา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ  พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  รัชกาลที่ 10    ณ  ซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯ  ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก  โดยมี  หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ  พ่อค้า ประชาชน  เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก   เ... >> อ่านต่อ


งานรดน้ำดำหัวคณาจารย์และบุคลากรอาวุโส ประจำปี 2562
ศุกร์ 26 เมษายน 2562 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 26 เมษายน  2562 ณ  ลานกิจกรรม  ชั้น 1 อาคารวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  นางสาวสุรีย์พร  ใหญ่สง่า  รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและสวัสดิการ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นประธานในพิธีรดน้ำดำหัวคณาจารย์และบุคลากรอาวุโส  ประจำปี 2562  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  เพื่อร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์  พิธีภายในงานประกอบด้วย พิธีกล่าวบูชาพระรัตนตรัย  พิธีกล่าวขอขมาพระแม่คงคา  พิธีน้อมรำลึกถึงพระคุณของคณาจารย์และบุคลากรที่ล่วงลับไปแล... >> อ่านต่อ


จังหวัดพิษณุโลกจัดพิธีวางพวงมาลาถวายราชสดุดีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
พฤหัสบดี 25 เมษายน 2562 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 25 เมษายน 2562  เวลา 08.00 น. ที่บริเวณ ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภายในพระราชวังจันทน์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก  พร้อมด้วย  หัวหน้าส่วนราชการ  หน่วยงานภาคเอกชน    ผศ.กานต์ธีรา โพธิ์ปาน  รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  และ คณาจารย์  ร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายราชสดุดีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เพื่อน้อมรำลึกถึงพระเกียรติคุณและพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่มี... >> อ่านต่อ


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ร่วมพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก ณ พระวิหารพระพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร
พุธ 10 เมษายน 2562 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 9 เมษายน 2562  รศ.ดร.คมสัน  อำนวยสิทธิ์  พร้อมด้วย รศ.เดชา  นาวานุเคราะห์  คณาจารย์  และ พนักงาน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  ร่วมพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก  ณ พระวิหารพระพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร  สถานที่ประกอบพิธีทำน้ำอภิเษกของจังหวัดพิษณุโลก    โดยมี  นายพิพัฒน์  เอกภาพันธ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย  หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ  พ่อค้าและประชาชน ... >> อ่านต่อ


ร่วมพิธีทำน้ำอภิเษก  ณ พระวิหารพระพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร 
พุธ 10 เมษายน 2562 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 8 เมษายน 2562  นางสาวสุรีย์พร  ใหญ่สง่า  รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและสวัสดิการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  พร้อมด้วย   คณะผู้บริหาร  คณาจารย์  และพนักงาน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  ร่วมพิธีทำน้ำอภิเษก  ณ พระวิหารพระพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร  สถานที่ประกอบพิธีทำน้ำอภิเษกของจังหวัดพิษณุโลก    โดยมี  นายพิพัฒน์  เอกภาพันธ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย  หัวหน้าส่วนราชก... >> อ่านต่อ


ม.เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ร่วมพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแห่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ ณ สระสองห้อง จังหวัดพิษณุโลก
พุธ 10 เมษายน 2562 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 6 เมษายน 2562 เวลา  11. 42 น.  นางสาวสุรีย์พร  ใหญ่สง่า  รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและสวัสดิการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  พร้อมด้วย   คณะผู้บริหาร  คณาจารย์  และพนักงาน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  ร่วมพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแห่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ ณ สระสองห้อง ในโบราณสถานพระราชวังจันทน์ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก  และ ร่วมพิธีเชิญขันน้ำสาคร  เคลื่อนขบวนไปยังวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร  สถานที่ประกอบพิธีทำน้ำอภิเษกของจั... >> อ่านต่อ


"วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์" ประจำปี 2562
พุธ 10 เมษายน 2562 / ข่าวกิจกรรม

วันศุกร์ที่ 6 เมษายน 2562 นางสาวสุรีย์พร  ใหญ่สง่า  รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและสวัสดิการ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ พนักงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  พิษณุโลก   ร่วมวางพานพุ่มดอกไม้สด ถวายราชสักการะภายในงานรัฐพิธี "วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์" ประจำปี 2562  เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายความจงรักภักดี แด่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช  โดยมี นายพิพั... >> อ่านต่อ


พิธีเปิดการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2562 จังหวัดพิษณุโลก
ศุกร์ 5 เมษายน 2562 / ข่าวกิจกรรม

--- วันนี้ (5 เม.ย.2562)  นายวริศ จิตต์ธรรม  รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร  พร้อมด้วย  คณะผู้บริหาร กองบริหารทรัพยากร แผนกยาพาหนะ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ร่วมพิธีเปิดการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2562   ณ บริเวณสนามด้านหน้าศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก           วันสงกรานต์ ถือเป็นประเพณีวันขึ้นปีใหม่ของไทยมาแต่โบราณ เป็นประเพณีที่งดงาม อ่อนโยน เอื้ออาทร และเต็มไปด้วย... >> อ่านต่อ


งานพิษณุโลกเปิดโลกการอ่านหนังสือสืบสานวัฒนธรรมไทย ประจำปี 2562
พุธ 3 เมษายน 2562 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 2 เมษายน 2562  จังหวัดพิษณุโลก และ วัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก  จัดโครงการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  “พิษณุโลกเปิดโลกการอ่านหนังสือสืบสานวัฒนธรรมไทย”   โดย นางสุทินา  พึ่ง​ทอง​  รักษาราชการ​แทนผู้อำนวยการกอง​การศึกษา​ พร้อมด้วย  คณาจารย์ และ พนักงาน    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  มอบหนังสือที่ทางห้องสุมดและบุคลากร  รวมบริจาคมาให้กับ  ดร.สุรชัย  มณีประกร  รองผู้ว่าราชการจังห... >> อ่านต่อ


พิธีเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2562
อังคาร 2 เมษายน 2562 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 2 เมษายน 2562  เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระเทพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี พระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ           นางสาวสุรีย์พร  ใหญ่สง่า  รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและสวัสดิการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นประธานพิธีเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องใ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 81 - 90 ทั้งหมด 374


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา