โลโก้เว็บไซต์ นางปภาดา พลอยอิ่ม | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

 ผู้เขียน : นางปภาดา พลอยอิ่ม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกประจำปี 2562
พุธ 26 มิถุนายน 2562 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 26 มิถุนายน  เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก  นางสาวพิรานันท์  นามมุลตรี  เจ้าหน้าที่พยาบาล  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก นำทีมนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกประจำปี 2562 ภายใต้กรอบแนวคิด "มุ่งมั่น แก้ไข ขจัดภัยยาเสพติด 26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก" ณ บริเวณศาลาประชาคมจังหวัดพิษณุโลกและบริเวณโรงจอดรถด้านหน้าสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก           โดยภายในงาน  อาจาร... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา พิษณุโลก ร่วมการประชุมศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ภาค 3
จันทร์ 24 มิถุนายน 2562 / ข่าวกิจกรรม

                วันที่ 24  มิถุนายน 2562  อาจารย์วริศ  จิตต์ธรรม  รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  ผู้แทนรองอธิการบดี  เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานของศูนย์อำนวยการจิตอาสาภาค 3  โดยมี พลโทฉลองชัย ชัยยะคำ แม่ทัพภาคที่ 3/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3/ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ภาค 3 เป็นประธานเปิดการประชุมศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ภาค 3 ณ ห้อง... >> อ่านต่อ


โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งน้ำธรรมชาติฯ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10
พุธ 19 มิถุนายน 2562 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 19  มิถุนายน  2562  อาจารย์ทรงกลด   ศรีวัฒนวรัญญู  หัวหน้างานบริการ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  พร้อมด้วย คณะทีมงาน  เข้าร่วมโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งน้ำธรรมชาติ  การฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งน้ำ คูคลอง  เพื่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชน  เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10  โดยได้รับเกียรติจาก  นายเจษฎา ลิ้มศรีตระกูล นายอำเภอเมืองพิษณุโลก เป็... >> อ่านต่อ


พิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีบวงสรวง สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ
อังคาร 18 มิถุนายน 2562 / ข่าวกิจกรรม

วันนี้ (18 มิ.ย.2562)  นายวริศ  จิตต์​ธรรม​ รักษา​ราช​การแทน​ผู้​อ​ำ​น​ว​ยการ​กอง​บริหาร​ทรัพยากร​  พร้อมด้วย   นางสุทินา  พึ่งทอง  รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา   คณาจารย์​ และ เจ้าหน้าที่  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีบวงสรวง  สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ     โดยมี นายพิพัฒน์​ เอกภาพันธ์  ผู้​ว่าราชการ​จังหวัด​พิษณุโลก​ เป็นประธาน​ พร้อมด้วย​ ข้าราชการทหาร  ตำรวจ  แล... >> อ่านต่อ


โครงการปฐมนิเทศและอบรมจริยธรรมนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
อาทิตย์ 16 มิถุนายน 2562 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 15 มิถุนายน  2562  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  จัดโครงการโครงการปฐมนิเทศและอบรมจริยธรรมนักศึกษาใหม่  ประจำปีการศึกษา  2562 มีนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง , ระดับปริญญาตรี  4 ปี และระดับปริญญาตรี(หลักสูตรเทียบโอนรายวิชา)    ใน 3 คณะ  ประกอบด้วย  คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  คณะวิศวกรรมศาสตร์  และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  เข้าร่วมโครงการ  จำนวน  301 คน   กิจกรรมภายในงาน  ประ... >> อ่านต่อ


โครงการ ฝึกอบรมความร่วมมือเพื่อพัฒนาคุณภาพการผลิตข้าวของสมาชิกสหกรณ์วัดจันทน์ จำกัด
ศุกร์ 14 มิถุนายน 2562 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 14 มิถุนายน  2562 ที่ห้องประชุม 16208  อาคารปฏิบัติการความเชี่ยวชาญด้านเกษตรปลอดภัย  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก สหกรณ์วัดจันทน์ จำกัด ร่วมกับ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  และ บริษัท ดับเบิวเอสเอ็น เทคโนโลยี  จำกัด  ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ และ จัดโครงการ ฝึกอบรมความร่วมมือเพื่อพัฒนาคุณภาพการผลิตข้าวของสมาชิกสหกรณ์วัดจันทน์  จำกัด ตามโครงการผลิตข้าวคุณภาพตลาดทางเลือกของชาวนาผ่านกลไกลสหกรณ์ ขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระรา... >> อ่านต่อ


โครงการพัฒนาความรู้ก้าวสู่ความเป็นผู้นำนักศึกษาและจัดเตรียมความพร้อมกิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562
พฤหัสบดี 6 มิถุนายน 2562 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 4 มิถุนายน  2562  นางสุทินา  พึ่งทอง  รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  เป็นประธานเปิดงานโครงการพัฒนาความรู้ก้าวสู่ความเป็นผู้นำนักศึกษา  และจัดเตรียมความพร้อมกิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่  ปีการศึกษา 2562  โดยงานส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา กองการศึกษา ดำเนินการจัดขึ้น ระหว่างวันที่  4 – 5 มิถุนายน 2562 เพื่อให้ความรู้เรื่องระเบียบต่างๆ ของสภานักศึกษา  สโมสรนักศึกษาพื้นที่ สโมสรนักศึกษาคณะ  ในการกำหน... >> อ่านต่อ


พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2562
อังคาร 4 มิถุนายน 2562 / ข่าวกิจกรรม

วันนี้ (3 มิ.ย.2562)  ช่วงเวลา  07.00 น.  คณะผู้บริหาร  คณาจารย์​ และเจ้าหน้าที่  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก​  ​  ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร และลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี   ณ ศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก           เวลา 18.00 น.   นายวริศ  จิตต์​ธรรม​ รักษา​ราช​การแทน​ผู้​อ​ำ​น​ว​ยการ​กอง​บริหาร​ทรัพยากร... >> อ่านต่อ


โครงการขับเคลื่อนส่งเสริมการใช้งานเว็บไซต์​มหาวิทยาลัย​เทคโนโลยี​ราช​มงคล​ล้า​นนา​ พิษณุโลก
พุธ 29 พฤษภาคม 2562 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 29 พฤษภ​าคม 2562 ผศ.วรางคณา กรุยรุ่งโรจน์​ หัวหน้างานส่งเสริมวิทยบริการและ​เทคโนโลยี​สารสนเทศ​ กองการศึกษา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมโครงการขับเคลื่อนส่งเสริมการใช้งานเว็บไซต์​มหาวิทยาลัย​เทคโนโลยี​ราช​มงคล​ล้า​นนา​ พิษณุโลก​ ณ ห้อง 1453 ชั้น 5 อาคารวิทยบริ​การและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก โดยได้รับเกียรติจาก  นางสาววิไลวรรณ  แสนชนะ  นางสาวคัชรินทร์  ทองฟัก  อาจารย์ประจำสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ... >> อ่านต่อ


ร่วมพิธีลงนามแสดงความอาลัย พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ
อังคาร 28 พฤษภาคม 2562 / ข่าวกิจกรรม

          วันที่  28 พฤษภาคม 2562  นายวริศ  จิตต์ธรรม  รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก พร้อมด้วย พนักงาน  ร่วมลงนามแสดงความอาลัยต่อการถึงแก่อสัญกรรมของพลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรี และรัฐบุรุษ  ในวัย 99 ปี เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา    โดยมี  นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย  รองผู้ว่าราชการจังหวัด นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ท... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 310


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา