โลโก้เว็บไซต์ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 32 ประจำปีการศึกษา 2560 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 32 ประจำปีการศึกษา 2560

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 9 กรกฎาคม 2561 โดย นายสมชนก ศรลัมพ์ จำนวนผู้เข้าชม 484 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 28 สิงหาคม 2561 - 28 สิงหาคม 2561

สถานที่ : ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญญบุรี

ผู้รับผิดชอบ : มทร.ล้านนา

เช้า - คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
บ่าย - วิทยาลัยฯ คณะศิลปกรรมฯ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา