โลโก้เว็บไซต์ ซ้อมใหญ่ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร  ครั้งที่ 32 ประจำปีการศึกษา 2560 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

ซ้อมใหญ่ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 32 ประจำปีการศึกษา 2560

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 9 กรกฎาคม 2561 โดย นายสมชนก ศรลัมพ์ จำนวนผู้เข้าชม 467 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 26 สิงหาคม 2561 - 26 สิงหาคม 2561

สถานที่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญญบุรี

ผู้รับผิดชอบ : มทร.ล้านนาออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา