โลโก้เว็บไซต์ นักศึกษาประเมินอาจารย์ผู้สอนในระบบทะเบียนกลาง  ครั้งที่ 1 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

นักศึกษาประเมินอาจารย์ผู้สอนในระบบทะเบียนกลาง ครั้งที่ 1

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 19 ธันวาคม 2560 โดย นายสมชนก ศรลัมพ์ จำนวนผู้เข้าชม 632 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 25 ธันวาคม 2560 - 4 กุมภาพันธ์ 2561

สถานที่ : ระบบทะเบียนกลาง

ผู้รับผิดชอบ : ระบบทะเบียนกลางออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา