โลโก้เว็บไซต์ สอบวัดผลกลางภาคเรียน  ประจำภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2560 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

สอบวัดผลกลางภาคเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 19 ธันวาคม 2560 โดย นายสมชนก ศรลัมพ์ จำนวนผู้เข้าชม 359 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 18 ธันวาคม 2560 - 22 ธันวาคม 2560

สถานที่ : ฝ่ายวิชาการ

ผู้รับผิดชอบ : ฝ่ายวิชาการออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา