โลโก้เว็บไซต์ นักศึกษาใหม่อัพโหลดชุดรายงานตัวออนไลน์  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

นักศึกษาใหม่อัพโหลดชุดรายงานตัวออนไลน์

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 12 มิถุนายน 2563 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 520 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 1 มิถุนายน 2563 - 15 มิถุนายน 2563

ผู้รับผิดชอบ : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

นักศึกษาใหม่อัพโหลดชุดรายงานตัว ออนไลน์ ผ่านเวบไซต์ https://entrance.rmutl.ac.th/home/
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา