โลโก้เว็บไซต์ กิจกรรม RMUTL Phitsanulok Library Book Fair  ครั้งที่ 6     | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

กิจกรรม RMUTL Phitsanulok Library Book Fair ครั้งที่ 6

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 21 กุมภาพันธ์ 2563 โดย Ksongkot kabjan จำนวนผู้เข้าชม 429 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 24 กุมภาพันธ์ 2563 - 25 กุมภาพันธ์ 2563

สถานที่ : ณ อาคารวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 1

ผู้รับผิดชอบ : งานห้องสมุด

       ห้องสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล้านนา พิษณุโลก  ขอเชิญชวน คณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากร ร่วมกิจการ   คัดเลือกหนังสือใช้ประกอบการเรียนการสอนประจำสาขาวิชาต่าง ๆ  ร่วมกิจกรรม RMUTL Phitsanulok Library Book Fair  ครั้งที่ 6    ในวันจันทร์, อังคาร ที่ 24 - 25  กุมภาพันธ์  2563 ณ อาคารวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 1   พบกับร้านค้า

1.ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

2. ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

3 .สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น    

  4. ร้านเอเชียบุ๊คส์(สุรีวงศ์)   

 5. โดมบุ๊ค&นิวบุ๊คส์  

   6. บริษัท ชยาพัทธ บุ๊คส์
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา