โลโก้เว็บไซต์ กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2563  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2563

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 11 กุมภาพันธ์ 2563 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 577 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 29 กุมภาพันธ์ 2563 - 29 กุมภาพันธ์ 2563

สถานที่ : หอประชุมและแสดงสินค้าเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ จังหวัดเชียงใหม่

ผู้รับผิดชอบ : กองพัฒนานักศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา กำหนดจัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึษา ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันเสาร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องนิทรรศการ 1 ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 72 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น.โดยมีนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ในระดับปริญญาตรี และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเข้าร่วมโครงการ ภายในงานมีการกล่าวให้ปัจฉิมโอวาทโดยคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งมีการบรรยายหัวข้อที่น่าสนใจ จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากสมาคมศิษย์เก่า มทร.ล้านนา และจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ประกอบด้วย

  • การบรรยายหัวข้อ “แนวทางการประกอบอาชีพเกี่ยวกับการบริหารอุตสาหกรรมในยุค 4.0” โดยคุณสุทธิรักษ์ หลิมวัฒนา กรรมการผู้จัดการบริษัทกนก เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด และศิษย์เก่ารางวัลราชมงคลสรรเสริญ
  • การบรรยายหัวข้อ “การเตรียมตัวสมัครงานกับริษัท” โดยผู้แทนจากสำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่
  • การบรรยายหัวข้อ “แรงบันดาลใจในการทำงาน” โดยคุณสมบัษร ถิระสาโรช กรรมการผู้จัดการ และคุณโกสินทร์ อ่ำสุข ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบริษัท ตือ จำกัด

นอกจากนี้ภายในงานยังมีการเปิดบูธรับสมัครงาน และทดลองสัมภาษณ์งานจากบริษัทต่างๆ กว่า 20 บริเวณหน้าห้องประชุม  (ดาวน์โหลดกำหนดการ)
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา