โลโก้เว็บไซต์ ประกาศรับสมัครนักศึกษาเพื่อเลือกตั้งเป็นนายกสโมสรนักศึกษาเขตพื้นที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ประจำปีการศึกษา 2563  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

ประกาศรับสมัครนักศึกษาเพื่อเลือกตั้งเป็นนายกสโมสรนักศึกษาเขตพื้นที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ประจำปีการศึกษา 2563

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 31 มกราคม 2563 โดย อำนาจ ชื่นแสงมอญ จำนวนผู้เข้าชม 704 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 31 มกราคม 2563 - 19 กุมภาพันธ์ 2563

สถานที่ : อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

ผู้รับผิดชอบ : งานกิจกรรมนักศึกษาและสโมสรนักศึกษา

ดาวน์โหลดเอกสารประกาศรับสมัครนักศึกษา เพื่อเลือกตั้งเป็นนายกสโมสรนักศึกษาเขตพื้นที่ ปีการศึกษา 2563 Download
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา