โลโก้เว็บไซต์ ลงทะเบียนอบรมงาน LINK CAMPUS CABLING 2020 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

ลงทะเบียนอบรมงาน LINK CAMPUS CABLING 2020

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 21 มกราคม 2563 โดย Ksongkot kabjan จำนวนผู้เข้าชม 1097 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 3 กุมภาพันธ์ 2563 - 8 พฤษภาคม 2563

สถานที่ : ณ หอประชุมกลาง 50

ผู้รับผิดชอบ : งานส่งเสริมวิทยบริการ

 งานส่งเสริมวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก กำหนดจัดโครงการอบรม “Network Solution Infrastructure” ในวันที่  26  มิถุนายน  2563 เวลา  9.00 – 16.00  น.  ณ  หอประชุมกลาง 50  ปี  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาและบุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบสายสัญญาณ สามารถติดตั้งและแก้ไขระบบสัญญาณเครือข่ายเบื้องต้นได้ เช่น สาย Fiber optic สาย Lan   ก้าวทันเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงและเข้าใจเทคโนโลยีด้านสายสัญญาณที่รองรับการใช้งานเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบสื่อสารในอนาคต

สแกนโค้ด ลงทะเบียนร่วมงาน

 

 

สามารถส่งรายชื่อนักศึกษาที่จะเข้าร่วมตามแบบฟอร์ม ไปยังนายคงกช กาบจันทร์ โทร. 084-050-1624  ชั้น 5 ห้องเครือข่าย 
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา