โลโก้เว็บไซต์ พิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

พิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 22 มีนาคม 2562 โดย นางปภาดา พลอยอิ่ม จำนวนผู้เข้าชม 1277 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 22 มีนาคม 2562 - 2 เมษายน 2562

สถานที่ : โดมอเนกประสงค์ด้านหน้าอาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

ผู้รับผิดชอบ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

ขอเรียนเชิญ คณาจารย์  พนักงาน  เจ้าหน้าที่  และ นักศึกษา

ร่วมพิธีถวายราชสดุดีและถวายพระพรชัยมงคล

ในวันอังคารที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๒  เวลา ๐๘.๐๐ น. 

ณ  โดมอเนกประสงค์ด้านหน้าอาคารอำนวยการ  มทร.ล้านนา พิษณุโลก

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงเจริญพระชนมายุ ครบ ๖๔ พรรษา ๒ เมษายน ๒๕๖๒

เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ อันหาที่สุดมิได้

การแต่งกาย

คณาจารย์ พนักงาน เจ้าหน้าที่  : ชุดผ้าไทยสีม่วง  หรือ สวมเสื้อสีม่วง

นักศึกษา : สวมชุดนักศึกษาถูกต้องตามระเบียนของมหาวิทยาลัยฯออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา