โลโก้เว็บไซต์ โครงการ เดินการกุศล ราชมงคลล้านนา เดินเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 12 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

โครงการ เดินการกุศล ราชมงคลล้านนา เดินเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 12

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 22 กุมภาพันธ์ 2562 โดย นายสมชนก ศรลัมพ์ จำนวนผู้เข้าชม 233 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 9 มีนาคม 2562 - 9 มีนาคม 2562

สถานที่ : มทร.ล้านนา พิษณุโลก

ผู้รับผิดชอบ : กองการศึกษา
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา