โลโก้เว็บไซต์ 62-������-��������������������������������������������������������������������������������� | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

 Tags : 62-������-���������������������������������������������������������������������������������

งาน 62 ปี สายสัมพันธ์ราชมงคลบ้านกร่าง
เสาร์ 12 ธันวาคม 2558 / ข่าวกิจกรรม

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  ร่วมกับ สมาคมศิษย์เก่าเกษตรบ้านกร่าง  จัดงาน 62 ปี สายสัมพันธ์ราชมงคลบ้านกร่าง  ในวันเสาร์ที่ 12  ธันวาคม  2558  โดยกิจกรรมภายในงาน เริ่มตั้งแต่เวลา  10.00 น.  ประกอบด้วย  พิธีไหว้พระพุทธวิโมกข์  พิธีบวงสรวงพระพิรุณทรงนาค  พิธีบวงสรวงเจ้าพ่อปู่ยาง  การแข่งขันกีฬาสายสัมพันธ์ของศิษย์เก่า   เวลา  13.00 น.  พิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่ศิษย์เก่าผู้มีอายุครบ  ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา