โลโก้เว็บไซต์ 12 ปีราชมงคลล้านนา ยกระดับความสามารถ ก้าวข้ามผ่านกับดักความยากจนของคนไทย | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

12 ปีราชมงคลล้านนา ยกระดับความสามารถ ก้าวข้ามผ่านกับดักความยากจนของคนไทย

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 23 มกราคม 2560 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 1557 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่18 มกราคม พ.ศ.2560   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.)ล้านนา จัดงานยิ่งใหญ่ฉลองครบรอบ 12 ปี แห่งการเป็นมหาวิทยาลัยนวัตกรรมซึ่งเป็นที่พึ่งของชุมชน ภายใต้แนวคิด “Local concern Global Solution : Moving Across Middle Income Trap  Border Through Human Resource  Capacity  Building” โดยได้รับเกียรติจาก หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประธานในพิธีเปิดงาน  ณ บริเวณอาคารเฉลิมพระเกียรติ 56 พรรษา 

รองศาสตราจารย์ ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดี มทร.ล้านนา  เปิดเผยว่า “ในวันที่ 18 มกราคม 2560 ถือได้ว่าเป็นการครบรอบ 12 ปี แห่งความภาคภูมิใจนับจากที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลล้านนาได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ รัชกาลที่ 9 สถาปนาสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตล้านนา ขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ด้วยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ จึงได้พร้อมใจจัดงานครบรอบวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภายใต้แนวคิด “Moving Across the Middle Income Trap (MIT) Border through Human Resource Capacity Building”  ขึ้น โดยเน้นการพัฒนาศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์เพื่อจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาภาคอุตสาหกรรม ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับคุณภาพชีวิต เชื่อมั่นว่าสิ่งเหล่านี้ จะนำพาคนไทยก้าวข้ามกับดักรายได้ปานกลางด้วยการเพิ่มศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ เพื่อขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรม ภาคการค้าของประเทศในยุคเศรษฐกิจดิจิทัลและความคิดสร้างสรรค์ได้อย่างเต็มศักยภาพ ภายใต้นโยบายประเทศไทย 4.0 อย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน พร้อมกันนี้ยังจัดการเสวนาในหัวข้อ Moving Across Middle Income Trap (MIT) Border through Human Resource Capacity Building” โดยมีตัวแทนผู้เข้าร่วมเสวนาผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคการศึกษาและตัวแทนจากสถานประกอบการ

          กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย  การจัดแสดงนิทรรศการนักปฏิบัติผู้ยิ่งใหญ่ของแผ่นดิน นิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 9 การจัดแสดงผลงานโครงการหลวง โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ การแข่งขันทักษะทางวิชาการ   นิทรรศการนักปฏิบัติผู้ยิ่งใหญ่ของแผ่นดิน  นิทรรศการสายน้ำแห่งนวัตกรรม การเสวนาทางวิชาการหัวข้อ การจัดการศึกษารูปแบบ STEM, WIL,ดนตรีในสวน “บทเพลงของพ่อ กาดหมั้วคัวกิ๋นย้อนถิ่นล้านนา และกิจกรรมอื่นอีกมากมาย จึงถือเป็นโอกาสอันดีที่ ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบันและผู้มีเกียรติ จะได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเฉลิมฉลองแห่งความภาคภูมิใจของมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลล้านนาด้วย ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา