โลโก้เว็บไซต์ บัวระวงเกมส์ กีฬา มทร.ล้านนา ครั้งที่ 33 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

บัวระวงเกมส์ กีฬา มทร.ล้านนา ครั้งที่ 33

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 29 พฤศจิกายน 2559 โดย พิศิษฎ์ พรหมอารีย์ จำนวนผู้เข้าชม 4184 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 ผศ.สนิท พิพิธสมบัติ รองอธิการบดีด้านวิชาการ ผู้แทนอธิการบดี มทร.ล้านนา  ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่ 33 “บัวระวงเกมส์” ณ สนามกีฬากลาง มทร.ล้านนา น่าน โดยมี รศ.ดร.คมสัน อำนวยสิทธิ์ รองอธิการบดี มทร.ล้านนา น่าน เป็นผู้กล่าวรายงานการแข่งขัน โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ ผู้ฝึกสอน และนักกีฬา จาก มทร.ล้านนา ทั่วภาคเหนือเข้าร่วมในพิธี สำหรับการแข่งขันกีฬาดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเสริมสร้างศักยภาพด้านร่างกายและทักษะด้านการกีฬาให้มีความเป็นเลิศกับนักศึกษา ตลอดจนเป็นการสร้างความสมัครสมานสามัคคีของคณาจารย์และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  อีกทั้งเป็นการคัดเลือกตัวแทนนักกีฬาเพื่อเข้าทำการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทยอีกด้วย การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่ 33 “บัวระวงเกมส์”  จัดขึ้นแข่งขันระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน – 4 ธันวาคม 2559  มีการแข่งขัน 13 ชนิดกีฬา ประกอบด้วยฟุตบอล ฟุตซอล บาสเกตบอล วอลเลย์บอล วอลเลย์บอลชายหาด เซปักตะกร้อ ตะกร้อลอดห่วง เปตอง แบตมินตัน เทเบิลเทนนิส หมากรุก หมากล้อม และกรีฑา สามารถติดตามผลการแข่งขันได้ที่ http://buarawong.nan.rmutl.ac.th/2016/  ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา