โลโก้เว็บไซต์ โครงการ INTERLINK CAMPS TOUS 2016 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

โครงการ INTERLINK CAMPS TOUS 2016

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 17 พฤศจิกายน 2559 โดย นายสมชนก ศรลัมพ์ จำนวนผู้เข้าชม 408 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 ระบบงานเครือข่ายสารสนเทศ ฝ่ายวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมกับ บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิชั่น จำกัด(มหาชน) ดำเนินงานจัดโครงการ INTERLINK CAMPS TOUS 2016 ทำการฝึกอบรมในหัวข้อ Open Cabling System For Future ให้กับคณาจารย์ พนักงาน และนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา พิษณุโลก จำนวน 120 คน โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ทินกร ทาตระกูล รองอธิการบดี มทร.ล้านนา พิษณุโลก เป็นประธานเปิดโครงการ ณ หอประชุมราชมงคลบ้านกร่าง 50 ปี โดยวิทยากร จากบริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิชั่น จำกัด(มหาชน) ได้ทำการฝึกอบรม ให้ผู้เข้าร่วมได้เรียนรู้เทคนิคการทำ Work Shop เข้าหัวสาย UTP , FIBER OPTIC ทั้งนี้ เพื่อมุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาให้นักศึกษามีประสบการณ์ ก้าวตามทันเทคโนโลยีที่ปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และส่งเสริมให้นักศึกษามีความเข้าใจเทคโนโลยีด้านสัญญาณที่รองรับการใช้งานเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และระบบสื่อสารในอนาคต เพื่อเป็นความรู้สามารถนำไปประกอบวิชาชีพ ต่อไปได้.


ภาพ-คัชรินทร์ ทองฟัก,ปภาดา พลอยอิ่ม
ข่าว - ปภาดา พลอยอิ่มออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา