โลโก้เว็บไซต์ สำนักข่าว phitsanulokhotnews  เสนอข่าว ม.เทคโนโลยีราชมงคลล้านนาพิษณุโลก สีข้าวให้ชาวนาฟรี   | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

สำนักข่าว phitsanulokhotnews เสนอข่าว ม.เทคโนโลยีราชมงคลล้านนาพิษณุโลก สีข้าวให้ชาวนาฟรี

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 14 พฤศจิกายน 2559 โดย นายสมชนก ศรลัมพ์ จำนวนผู้เข้าชม 531 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 13 พ.ย.2559  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่โรงสีข้าว “นำยุทธ” มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ต.บ้านกร่าง อ.เมือง จ.พิษณุโลก ดร.ทินกร  ทาตระกูล รองอธิการบดี ได้ให้นโยบายในการช่วยเหลือเกษตรกร โดยการรับสีข้าวฟรีเพื่อแก้ไขปัญหาราคาข้าวเปลือกตกต่ำ ตั้งแต่รัฐบาลให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมช่วยเกษตรกรผู้ผลิตข้าวให้ปลูกข้าวเอง สีข้าวเอง ขายสู่ผู้บริโภคโดยตรงไม่ผ่านพ่อค้าคนกลางที่มักเอารัดเอาเปรียบชาวนา 

อ่านเพิ่มเติมได้ที่  Phitsanulokhotnew


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา