โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา พิษณุโลก เข้าร่วมโครงการจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์พัฒนา เนื่องในโอกาสเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

มทร.ล้านนา พิษณุโลก เข้าร่วมโครงการจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์พัฒนา เนื่องในโอกาสเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 2 กรกฎาคม 2567 โดย Nitiphong Panbun จำนวนผู้เข้าชม 41 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 2 ก.ค. 2567 เวลา 08.00 น. นายบุญฤทธิ์ สโมสร ผู้อำนวยการสำนักงานบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก พร้อมด้วยพนักงานบริการมหาวิทยาลัย เข้าร่วมโครงการจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์พัฒนาพระราชวังจันทน์ สองริมฝั่งแม่น้ำน่าน สะพานวังจันทน์  จนถึงสะพานสุพรรณกัลยา โดยกองทัพภาคที่ ๓ มีแผนจัดกิจกรรมดังกล่าวเนื่องในโอกาสเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 และส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลกออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา