โลโก้เว็บไซต์ ประกาศ สวส. มทร. ล้านนา : แจ้งอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยฯ เข้าระบบยืนยันตัวตนและปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

ประกาศ สวส. มทร. ล้านนา : แจ้งอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยฯ เข้าระบบยืนยันตัวตนและปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 27 มิถุนายน 2567 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 952 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ประกาศ สวส. มทร. ล้านนา : แจ้งอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยฯ เข้าระบบยืนยันตัวตนและปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน

ผ่านเว็บไซต์ RMUTL Account : https://account.rmutl.ac.th

*** ได้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 เป็นต้นไป ***

คู่มือการใช้งาน RMUTL ACCOUNT : คลิกเข้าใช้งาน

สอบถามเพิ่มเติม : งานพัฒนาระบบสารสนเทศ สวส.มทร.ล้านนา โทร. 0-5392-1444 ต่อ 1709


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา