โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา พิษณุโลก จัดกิจกรรมโครงการจิตอาสาต้านภัยแล้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

มทร.ล้านนา พิษณุโลก จัดกิจกรรมโครงการจิตอาสาต้านภัยแล้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 27 มิถุนายน 2567 โดย Nitiphong Panbun จำนวนผู้เข้าชม 230 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เมื่อวันที่ 26 มิ.ย. 2567 นายบุญฤทธิ์ สโมสร ผู้อำนวยการสำนักงานบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา จัดกิจกรรมโครงการจิตอาสาต้านภัยแล้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ในกิจกรรมได้มีการร่วมกันทำความสะอาดวัชพืชในแหล่งน้ำภายในมหาวิทยาลัยเพื่อไม่ให้วัชพืชทับถมขัดขวางทางน้ำไหล ทำให้คลองตื้นเขิน น้ำเน่าเสีย สร้างมลภาวะและในฤดูแล้งอาจทำให้ขาดแคลนน้ำ อีกทั้งยังมีการทำความสะอาดตัดวัชพืชโดยรอบมหาวิทยาลัย พร้อมทาสีฟุตบาท โดยกิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 วันที่ 28 กรกฎาคม 2567 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา