โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา พิษณุโลก ร่วมโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม “วันต้นไม้ประจำปีของชาติ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

มทร.ล้านนา พิษณุโลก ร่วมโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม “วันต้นไม้ประจำปีของชาติ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 21 พฤษภาคม 2567 โดย Nitiphong Panbun จำนวนผู้เข้าชม 81 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 21 พ.ค. 2567 เวลา 17.00 น. นายบุญฤทธิ์ สโมสร ผู้อำนวยการสำนักงานบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก พร้อมด้วยคณาจารย์ และนักศึกษา เข้าร่วมโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ภายใต้กิจกรรม “วันต้นไม้ประจำปีของชาติ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีนายบุญเหลือ บารมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานกล่าวเปิดพิธี ณ บริเวณบึงแม่ระหัน ตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลกออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา