โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา พิษณุโลก เข้าร่วมงาน กาแฟยามเช้า จังหวัดพิษณุโลก ประจำปี พ.ศ. 2567 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

มทร.ล้านนา พิษณุโลก เข้าร่วมงาน กาแฟยามเช้า จังหวัดพิษณุโลก ประจำปี พ.ศ. 2567

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 29 มีนาคม 2567 โดย Nitiphong Panbun จำนวนผู้เข้าชม 204 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 29 มีนาคม 2567 นายบุญฤทธิ์ สโมสร ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก พร้อมด้วยนายแมน ฟักทอง รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ และบุคลากรมหาวิทยาลัย ร่วมงานกาแฟยามเช้า จังหวัดพิษณุโลก ประจำปี พ.ศ. 2567 ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก เป็นเจ้าภาพร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก จัดกิจกรรม “กาแฟยามเช้า” ครั้งที่ 6 ประจำปีงบประมาณ 2567

โดยมี นายทรงพล วิชัยขัทคะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานกล่าวเปิดงาน กาแฟยามเช้า จังหวัดพิษณุโลก ประจำปี พ.ศ. 2567 มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมระบบการทำงานแบบบูรณาการ และให้หัวหน้าส่วนราชการทั้งภาครัฐ ผู้นำภาคเอกชน และภาคประชาชน ได้พบปะหารือข้อราชการต่างๆ และเป็นการสานสัมพันธ์ระหว่างส่วนราชการและหน่วยงานในจังหวัดพิษณุโลก ณ หอประชุมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ จังหวัดพิษณุโลกออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา