โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนาพิษณุโลก จัดงานสภากาแฟการศึกษา จังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 4/2567 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

มทร.ล้านนาพิษณุโลก จัดงานสภากาแฟการศึกษา จังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 4/2567

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 27 มีนาคม 2567 โดย Nitiphong Panbun จำนวนผู้เข้าชม 212 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 27 มีนาคม 2567 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมสภากาแฟการศึกษา จังหวัดพิษณุโลก โดยมี นายบุญฤทธิ์ สโมสร ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ร่วมต้อนรับ นายภัทรวรรธน์  นิลแก้วบวรวิชญ์ ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก นายสุชาติ อินทับทิม ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารจังหวัดพิษณุโลก ว่าที่ร้อยตรีธรรมนูญ ท้าวฮ้าย เลขานายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกร่าง คณะผู้บริหารสถาบันการศึกษา จังหวัดพิษณุโลก และผู้เข้าร่วมงาน “สภากาแฟการศึกษา จังหวัดพิษณุโลก” ครั้งที่ 4/2567

โดยกิจกรรม“สภากาแฟการศึกษา จังหวัดพิษณุโลก” ครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ข้อเสนอแนะ ในการดำเนินงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานทางการศึกษาและภาคีเครือข่ายนำไปสู่ความร่วมมือในการบริหารการศึกษาของจังหวัดพิษณุโลกให้มีประสิทธิภาพ และในโอกาสนี้ได้มีพิธีมอบป้ายการจัดงาน ให้กับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 เพื่อเป็นเจ้าภาพการจัดงาน “สภากาแฟการศึกษา จังหวัดพิษณุโลก” ครั้งที่ 5 ต่อไป ณ อาคารปฏิบัติการความเชี่ยวชาญเกษตรปลอดภัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมคลล้านนา พิษณุโลก

ข่าว : นิติพงษ์ ปานบุญ
ภาพ : อ.สุภภณ พลอยอิ่ม , งานประชาสัมพันธ์ มทร.ล้านนา พิษณุโลก

 

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา