โลโก้เว็บไซต์ การสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย รอบ 2 (สอบตรง) ปีการศึกษา 2567 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

การสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย รอบ 2 (สอบตรง) ปีการศึกษา 2567

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 2 มีนาคม 2567 โดย Nitiphong Panbun จำนวนผู้เข้าชม 73 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 2 มีนาคม 2567 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ได้ดำเนินการจัดสอบคัดเลือก บุคคลเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย รอบ 2 (สอบตรง) ปีการศึกษา 2567 โดยประกอบด้วย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะบริหารธุรกิจและศิลปะศาสตร์ ณ สนามสอบ หอประชุมราชมงคลบ้านกร่าง 50 ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลกออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา