โลโก้เว็บไซต์ โครงการ : ทุนส่งน้องเรียนจบ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

โครงการ : ทุนส่งน้องเรียนจบ

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 28 ตุลาคม 2559 โดย น้ำฝน สุทธิกุญชร จำนวนผู้เข้าชม 3225 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ เปิดรับสมัครนักศึกษาปีที่ 1 ที่กำลังศึกษาในระดับปวช. ปวส. และปริญญาตรี ในสาขาที่กำหนด จากสถาบันการศึกษาของรัฐทั่วประเทศ ที่มีผลการเรียนดี ความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อมอบทุนการศึกษาต่อเนื่องจนจบการศึกษาในระดับชั้นที่สังกัดอยู่ภายใต้โครงการ “ทุนส่งน้องเรียนจบ”
 
กำหนดการเปิดรับสมัคร
  • ระดับอาชีวศึกษา เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ – 30 ธันวาคม 2558
  • ระดับอุดมศึกษา เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ – 19 มกราคม 2558
ติดต่อสอบถามได้ที่
มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ โทร. 0-2247-7000 ต่อ 1509, 1512, 1517, 1569 อีเมล์ : ajtfoundation@gmail.com หรือ ดาวน์โหลดรายละเอียดการรับสมัคร ใบสมัคร ได้ ที่นี่


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา