โลโก้เว็บไซต์ เชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาเตรียมความพร้อมก่อนการลงพื้นที่ดำเนินโครงการ  “การเรียนรู้ในชุมชนเพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากรของ มทร.ล้านนา” | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

เชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาเตรียมความพร้อมก่อนการลงพื้นที่ดำเนินโครงการ “การเรียนรู้ในชุมชนเพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากรของ มทร.ล้านนา”

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 20 ตุลาคม 2559 โดย นางสาวหนึ่งฤทัย แสงใส จำนวนผู้เข้าชม 4396 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เชิญผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ“การเรียนรู้ในชุมชนเพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากรของ มทร.ล้านนา” เข้าร่วมประชุมสัมมนาเตรียมความพร้อมก่อนการลงพื้นที่ดำเนินโครงการ “การเรียนรู้ในชุมชนเพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากรของ มทร.ล้านนา” วันที่ 25 - 26 ตุลาคม 2559 ณ ห้องประชุมคลังความรู้ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ดอยสะเก็ด รายละเอียดตามลิงค์

1. หนังสือเชิญเข้าร่วมประชุม

2. รายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ

3. กำหนดการ ประชุมสัมมนาเตรียมความพร้อมก่อนการลงพื้นที่ดำเนินโครงการ

4. แบบตอบรับ ประชุมสัมมนาเตรียมความพร้อมก่อนการลงพื้นที่ดำเนินโครงการ


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา