โลโก้เว็บไซต์ โครงการคลินิกตำแหน่งทางวิชาการ ณ มทร.ล้านนา พิษณุโลก  มอบความรู้และวิธีการในการจัดทำผลงานทางวิชาการฯ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

โครงการคลินิกตำแหน่งทางวิชาการ ณ มทร.ล้านนา พิษณุโลก มอบความรู้และวิธีการในการจัดทำผลงานทางวิชาการฯ

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 3 พฤศจิกายน 2566 โดย นางปภาดา พลอยอิ่ม จำนวนผู้เข้าชม 396 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

โครงการคลินิกตำแหน่งทางวิชาการ ณ มทร.ล้านนา พิษณุโลก

มอบความรู้และวิธีการในการจัดทำผลงานทางวิชาการฯ

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2566   นายบุญฤทธิ์  สโมสร ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  กล่าวต้อนรับ คณะทำงานโครงการ "คลินิกตำแหน่งทางวิชาการ" การปฏิรูปกระบวนการกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ การพัฒนาผลงานทางวิชาการ ซึ่งจัดโดยกองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา   โดยได้รับเกียรติจาก  ศาสตราจารย์ญาณวิทย์ ดร.อลงกลด  แทนออมทอง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และรองศาสตราจารย์ ดร.ประสาท เนืองเฉลิม คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นวิทยากร
          สำหรับโครงการ "คลินิกตำแหน่งทางวิชาการ" การปฏิรูปกระบวนการกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ การพัฒนาผลงานทางวิชาการ มีกำหนดการจัดขึ้นจำนวน 3 ครั้ง ได้แก่ ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 30-31 ตุลาคม 2566 ณ มทร.ล้านนา เชียงราย (สำหรับเขตพื้นที่เชียงราย และน่าน) ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 1-2 พฤศจิกายน 2566 ณ มทร.ล้านนา ลำปาง (สำหรับเขตพื้นที่ลำปาง และเชียงใหม่) ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 3-4 พฤศจิกายน 2566 ณ มทร.ล้านนา พิษณุโลก (สำหรับเขตพื้นที่พิษณุโลก และตาก)ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา