โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา - มจร. จัดประชุมถกทางแก้ PM 2.5 เชียงใหม่ และสานความร่วมมืองานวิชาการ-งานกิจกรรม เครือข่าย 12 สถาบันอุดมศึกษา เชียงใหม่ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

มทร.ล้านนา - มจร. จัดประชุมถกทางแก้ PM 2.5 เชียงใหม่ และสานความร่วมมืองานวิชาการ-งานกิจกรรม เครือข่าย 12 สถาบันอุดมศึกษา เชียงใหม่

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 2 พฤศจิกายน 2566 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 514 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2566  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจากสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ ในโอกาสเดินทางเข้าร่วมการประชุมเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 4/2566 ณ ห้องประชุมกาสะลอง อาคารสำนักงานอธิการบดี โดยมีศาสตราจารย์ ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุม เพื่อหารือประเด็นความร่วมมือด้านวิชาการ งานกิจกรรม และการร่วมกันแก้ปัญหาหมอกควัน-ไฟป่า ฝุ่น PM 2.5 ของจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ เป็นเจ้าภาพจัดขึ้นเพื่อพบปะและสานความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารของสถาบันการศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ ในโอกาสนี้ผุู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน ได้มอบ”ตะกร้ามงคล”ซึ่งภายในบรรจุผลิตภัณฑ์จากการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรจากงานวิจัยของคณาจารย์ มทร.ล้านนา ทั้ง 6 พื้นที่ แก่คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมงาน เช่น มัชรูมบิวตี้เจลลี่, คาราเมลคอร์นเฟลกซ์, เฟรนฟรายส์ผลไม้รวม ซึ่งได้รับความสนใจสั่งจอง"ตะกร้ามงคล" เพื่อมอบเป็นของขวัญเนื่องในเทศกาลปีใหม่เป็นจำนวนมาก

 

 

 

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา