โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา พิษณุโลก ร่วมกิจกรรม “หิ้วปิ่นโต ไปเอามื้อที่แปลงโคก หนอง นา พัฒนาชุมชน” | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

มทร.ล้านนา พิษณุโลก ร่วมกิจกรรม “หิ้วปิ่นโต ไปเอามื้อที่แปลงโคก หนอง นา พัฒนาชุมชน”

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 1 พฤศจิกายน 2566 โดย นางปภาดา พลอยอิ่ม จำนวนผู้เข้าชม 293 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

มทร.ล้านนา พิษณุโลก ร่วมกิจกรรม “หิ้วปิ่นโต ไปเอามื้อที่แปลงโคก หนอง นา พัฒนาชุมชน”

วันที่ 26 ตุลาคม 2566 นายบุญฤทธิ์ สโมสร  ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก พร้อมด้วย อดีตผู้บริหาร และคณาจารย์สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา พิษณุโลก   ร่วมกิจกรรม “หิ้วปิ่นโต ไปเอามื้อที่แปลงโคก หนอง นา พัฒนาชุมชน”  ตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง และศูนย์เรียนรู้พื้นที่ต้นแบบ โดยมี เครือข่ายโคก หนอง นา พัฒนาชุมชน ระดับจังหวัด จังหวัดพิษณุโลก เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น  และเครือข่าย เข้าร่วมกิจกรรม  ณ ศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ จังหวัดพิษณุโลก มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว) 


คลังรูปภาพ : 26ต.ค.66โคกหนองนา


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา