โลโก้เว็บไซต์ ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างงานจ้างเหมาบริการ(รายเดือน) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดงานบริหารทั่วไป กองบริหารทรัพยากรน่าน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างงานจ้างเหมาบริการ(รายเดือน) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดงานบริหารทั่วไป กองบริหารทรัพยากรน่าน

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 19 ตุลาคม 2566 โดย สกนธ์ เรืองฉาย จำนวนผู้เข้าชม 12991 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

     ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ได้ประกาศรับสมัครลูกจ้างงานจ้างเหมาบริการ (รายเดือน) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป อัตราเงินเดือน เดือนละ 9,000 บาท สังกัดงานบริหารทั่วไป กองบริหารทรัพยากรน่าน ปฏิบัติงานประจำสำนักงานกองบริหารทรัพยากรน่าน จำนวน 1 อัตรา นั้น

     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน จึงขอประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกเป็นลูกจ้างงานจ้างเหมาบริการ (รายเดือน) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ดังรายละเอียดแนบท้าย

          ประกาศ ณ วันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ.2566

 

      (ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิโรจน์ มงคลเทพ)

    ผู้อำนวยการสำนักงานบริหาร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ปฏิบัติราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 

ประกาศ : ผลการคัดเลือกลูกจ้างงานจ้างเหมาบริการ(รายเดือน) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดงานบริหารทั่วไป กองบริหารทรัพยากรน่านออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา