โลโก้เว็บไซต์ อาจารย์ มทร.ล้านนา คว้ารางวัล Future Pillar of The Year Award ในการประกวด ASEAN Innovation Awards 2023 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

อาจารย์ มทร.ล้านนา คว้ารางวัล Future Pillar of The Year Award ในการประกวด ASEAN Innovation Awards 2023

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 6 ตุลาคม 2566 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 4226 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          ดร.พรพจน์ นุเสน อาจารย์ประจำหลักสูตรวิศวกรรมโยธา สาขาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้รับรางวัล Future Pillar of The Year Award ในการประกวด ASEAN Innovation Awards 2023 ซึ่งจัดโดย Autodesk Asia Pte Ltd.  ในผลงานชื่อ Building Information Modeling for Planning and Scheduling Using Multi-Objective Genetic  Algorithm in a Renovation project ณ โรงแรมมิลเลนเนียม ฮิลตัน กรุงเทพมหานคร

            รางวัล Autodesk ASEAN Innovation Awards 2023 เป็นการแข่งขันด้านทักษะความเชี่ยวชาญการประยุกต์ใช้งานนวัตกรรมของ Autodesk ได้แก่ โซลูชัน Building Information Modeling (BIM) , Autodesk AEC  (Architecture, Engineering and Construction) และ Autodesk Construction Cloud โดยปีนี้จัดการแข่งขันขึ้นเป็นครั้งที่ 3 และสำหรับปีนี้ได้แบ่งรางวัลออกเป็น 4 ประเภท ประกอบด้วย 1.Innovator of The Year Award  2.Cloud Advocate of The Year Award 3. Better World Builder of The Year Award และ 4. Future Pillar of The Year Award  โดยมอบให้แก่ผู้ชนะที่มีผลงานโดดเด่น 3 อันดับแรกในแต่ละประเภท

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา