โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา Show and Share  รูปแบบโรงเรียนราชมงคล ในงานประชุมสัมนาคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 8 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

มทร.ล้านนา Show and Share รูปแบบโรงเรียนราชมงคล ในงานประชุมสัมนาคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 8

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 4 กันยายน 2566 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 3772 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันศุกร์ที่ 1 กันยายน 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิสิษฐ์ วิมลธนสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายแผนนโยบายและยุทธศาสต์ มทร.ล้านนา ได้รับเกียรติขึ้นบรรยายพิเศษหัวข้อ “โรงเรียนเตรียมราชมงคล” ในงานประชุมสัมมนา  คณะกรรมการส่งเสริมกิจการ มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ครั้งที่ 8 ณ หอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี    เพื่อแบ่งปันประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการและรูปแบบการเรียนการสอนภายใต้โรงเรียนเตรียมของ มทร.ล้านนา     และแนวทางความร่วมมือในกลุ่ม 9 ราชมงคลในการจัดหลักสูตรวิศวกรรม 7 ปี (5+2 : Associated degree + Bachelor degee (Advance Course))  โดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในแวดวงการอุดมศึกษา ให้ความสนใจเข้าร่วมรับฟังเป็นจำนวนมาก 
     และในโอกาสเดียวกันนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิสิษฐ์ ยังได้ร่วมวงเสวนาแนวทางการสร้างความร่วมมือ กับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน  เพื่อพัฒนากำลังคนที่สอดรับกับความต้องการของประเทศ   ร่วมกับภาคีเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศอีกด้วย (สามารถชมเทปการบรรยายได้ที่  https://www.youtube.com/watch?v= )ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา