โลโก้เว็บไซต์ การบรรยายหัวข้อ  การนำ AI ประยุกต์ใช้กับการศึกษา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

การบรรยายหัวข้อ การนำ AI ประยุกต์ใช้กับการศึกษา

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 31 สิงหาคม 2566 โดย ปกรณ์ สุนทรเมธ จำนวนผู้เข้าชม 137 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

การบรรยายหัวข้อ  การนำ AI ประยุกต์ใช้กับการศึกษา

FB Live 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา