โลโก้เว็บไซต์ ประกาศผลการพิจารณาข้อเสนอโครงการ Pre-TM ประจำปี 2566 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

ประกาศผลการพิจารณาข้อเสนอโครงการ Pre-TM ประจำปี 2566

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 7 กรกฎาคม 2566 โดย Natthida Wongpaeng จำนวนผู้เข้าชม 7769 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

         ตามที่กลุ่มงานยุทธศาสตร์ SPU มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้เปิดรับข้อเสนอโครงการ Pre-Talent Mobility ประจำปี 2566 เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาได้มีโอกาสเข้าไปทำความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมในการร่วมดำเนินการศึกษา ให้คำปรึกษา รวบรวมวิเคราะห์โจทย์ความต้องการของสถานประกอบการ และนำมาพัฒนาข้อเสนอโครงการ และยกระดับประเด็นปัญหาให้เป็นงานวิจัยในภาคอุตสาหกรรม อันนำไปสู่การยกระดับศักยภาพสถาบันอุดมศึกษา และการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม ทั้งนี้ มีระยะเวลาการจัดส่งข้อเสนอโครงการจนถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2566

บัดนี้ คณะกรรมการ ได้พิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโครงการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศผลการคัดเลือกข้อเสนอโครงการจำนวน 13 โครงการ ดังนี้


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา