โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา รับมอบหุ่นยนต์ จาก บ.เวสเทิรน์ดิจิตอล เพื่อใช้เป็นสื่อการสอนเตรียมนักศึกษาเข้าสู่ยุคอุสาหกรรม 4.0 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

มทร.ล้านนา รับมอบหุ่นยนต์ จาก บ.เวสเทิรน์ดิจิตอล เพื่อใช้เป็นสื่อการสอนเตรียมนักศึกษาเข้าสู่ยุคอุสาหกรรม 4.0

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 30 กันยายน 2559 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 1738 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 30 กันยายน 2559 ดร.กิจจาไชยทนุ คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา รับมอบหุ่นยนต์ จากบริษัท เวสเทริน์ ดิจิตอล (ประเทศไทย) จำกัดเพื่อใช้เป็นอุปกรณ์เพื่อการศึกษาและการวิจัยในสาขาวิชาต่างๆของคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจาก นายประยูร รัตนเสนีย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นประธานมอบหุ่นยนต์รุ่น KUKA  รุ่น KR16-L6 จำนวน 44 ชุด มูลค่ากว่า 44 ล้านบาท โดยมอบชุดหุ่นยนต์ให้สถานศึกษา  จำนวน 25 สถาบันการศึกษาซึ่งหุ่นยนต์ที่มอบให้แก่มหาวิทยาลัยครั้งนี้ เป็นหุ่นที่ใช้ในงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่ภาคการศึกษาที่ได้นำไปศึกษาเรียนรู้และวิจัย ด้าน Robotics  ตอบสนองการเรียนรู้ก้าวสู่ยุคอุตสาหกรรม4.0 ณ บริษัทเวสเทริน์ ดิจิตอล (ประเทศไทย) จำกัด นิคมอุตสาหกรรมบางประอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 

(ภาพ/ข่าว : อภิญญา พูลทรัพย์ นักประชาสัมพันธ์ มทร.ล้านนา )


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา