โลโก้เว็บไซต์ การประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายเศรษฐกิจฐานราก SMEs | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

การประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายเศรษฐกิจฐานราก SMEs

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 22 กันยายน 2559 โดย นายสมชนก ศรลัมพ์ จำนวนผู้เข้าชม 810 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ดร.ทินกร ทาตระกูล รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก กล่าวต้อนรับ ผศ.สุพจน์ พฤกษะวัน รองประธานสถาบันพัฒนาสี่แยกอินโดจีน พร้อมด้วย คุณณฐกร โซ่จินดามณี ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก และคณะ ในการประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายเศรษฐกิจฐานราก SMEs ณ ห้องประชุม 1423 ชั้น 2 อาคารวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก โดยมีคณะผู้บริหาร และนักศึกษา แสดงผลงานให้คณะกรรมการจากอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก ได้รับชม นอกจากนี้ ได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก และ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และความร่วมมือในการจัดกิจกรรมด้านเกษตรและอุตสาหกรรม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ต่อไป

ภาพ- สุภภณ พลอยอิ่ม
ข่าว - ปภาดา พลอยอิ่มออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา