โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ร่วมประชุมคณะกรรมการจัดงานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่ 2566 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

มทร.ล้านนา ร่วมประชุมคณะกรรมการจัดงานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่ 2566

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 1 ธันวาคม 2565 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 654 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

 

วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกรียงไกร ธารพรศรี ผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดงานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่ 2566 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อหารือเตรียมความพร้อมการจัดงานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 4 – 15 มกราคม พ.ศ. 2566 ณ บริเวณพื้นที่ด้านหลังศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุตามวัตถุประสงค์ โดยในโอกาสนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาได้รับมอบหมายให้ร่วมเป็นคณะกรรมการจัดนิทรรศการและกิจกรรมส่วนราชการ สถาบันการศึกษา รัฐวิสาหกิจ และเอกชน ดำเนินการจัดแสดงนิทรรศการหรือการให้บริการตามภารกิจของหน่วยงาน

 

ข่าว/ภาพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกรียงไกร ธารพรศรี
เรียบเรียง รัตนาภรณ์ สารภีออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา