โลโก้เว็บไซต์ ขยายช่วงเวลา...การทดสอบมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับนักศึกษาชั้นปีจบ ประจำปีการศึกษา 2565 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

ขยายช่วงเวลา...การทดสอบมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับนักศึกษาชั้นปีจบ ประจำปีการศึกษา 2565

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 31 ตุลาคม 2565 โดย ภรัญยู ใจบำรุง จำนวนผู้เข้าชม 1895 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้กำหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาบัณฑิตนักปฏิบัติให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงรวมทั้งเสริมสร้างบัณฑิตให้มีทักษะสูงที่ตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรม เพื่อการพัฒนาบัณฑิตนักปฏิบัติสู่ศตวรรษที่ 21 โดยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้ดำเนินการจัดทำข้อสอบมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยตามจุดประสงค์และทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตอันพึงประสงค์ของมหาวิทยาลัย

          สำนักวิทยบริกาและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับเขตพื้นที่ คณะ ขอประชาสัมพันธ์รายละเอียด และกำหนดการเข้าสอบนักศึกษาชั้นปีจบของแต่ละเขตพื้นที่ โดยนักศึกษาจะทำการสอบผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์ RMUTL Moodle 

 

สอบรอบเก็บตก ระหว่างวันที่ 25 - 4 พฤศจิกายน 2565

 

คำแนะนำการทดสอบ

นักศึกษาควรเข้าทำข้อสอบโดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อความสะดวกในการตอบข้อสอบรูปแบบต่างๆ 

เว็บไซต์ที่ใช้ทำข้อสอบ คลิ๊กที่นี่ >> RMUTL Moodle

>>วิธีการเข้าทำแบบทดสอบ<<

นักศึกษาสามารถเข้าทำข้อสอบได้เพียง 1 ครั้ง/คน เท่านั้น


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา