โลโก้เว็บไซต์ ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  พิษณุโลก เรื่อง  ขอเชิญชวนเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้บริการถ่ายภาพในงานซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก เรื่อง ขอเชิญชวนเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้บริการถ่ายภาพในงานซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 8 กรกฎาคม 2565 โดย ณัฏฐภัทร มาแดง จำนวนผู้เข้าชม 256 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา