โลโก้เว็บไซต์ ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการการจัดการความรู้เพื่อคัดเลือกวารสารคุณภาพและพัฒนาบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์ในระดับชาติและนานาชาติ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการการจัดการความรู้เพื่อคัดเลือกวารสารคุณภาพและพัฒนาบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์ในระดับชาติและนานาชาติ

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 24 มิถุนายน 2565 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 2308 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

                มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการ... "การจัดการความรู้เพื่อคัดเลือกวารสารคุณภาพและพัฒนาบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์ในระดับชาติและนานาชาติ" ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. -16.00 น. ในรูปแแบบออนไลน์ผ่านและรูปแบบออนไซต์ ณ ห้องประชุมกาสะลอง ชั้น 2 อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย
                  ZOOM Meeting ID: 937 1491 6726
                  Passcode : 723979
 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ คุณธีราพร 053-723979 ต่อ 5000-1


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา