โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา น่าน ร่วมงานประเพณีสมโภชสรงน้ำพระหลักเมืองน่าน ประจำปี พ.ศ.2565 และพิธีแก้มเลี้ยงอารักษ์พระนครน่าน วันศุกร์ ที่ 15 เมษายน 2565 เวลา 08.00 น. ณ มณฑลพิธีศาลพระหลักเมืองน่าน วัดมิ่งเมือง ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

มทร.ล้านนา น่าน ร่วมงานประเพณีสมโภชสรงน้ำพระหลักเมืองน่าน ประจำปี พ.ศ.2565 และพิธีแก้มเลี้ยงอารักษ์พระนครน่าน วันศุกร์ ที่ 15 เมษายน 2565 เวลา 08.00 น. ณ มณฑลพิธีศาลพระหลักเมืองน่าน วัดมิ่งเมือง ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 15 เมษายน 2565 โดย สกนธ์ เรืองฉาย จำนวนผู้เข้าชม 1937 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

enlightenedประเพณีสมโภชสรงน้ำพระหลักเมืองน่าน ประจำปี พ.ศ.2565 และพิธีแก้มเลี้ยงอารักษ์พระนครน่านenlightened

          วันศุกร์ ที่ 15 เมษายน 2565 เวลา 08.00 น. จังหวัดน่านได้จัดงานประเพณีสมโภชสรงน้ำพระหลักเมืองน่าน ประจำปี พ.ศ.2565 และพิธีแก้มเลี้ยงอารักษ์พระนครน่าน โดย นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ คณะข้าราชการพลเรือน ทหาร ตำรวจ ข้าราชการส่วนท้องถิ่น ผู้แทนองค์กรต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าบ้าน และพุทธศาสนิกชน

          มทร.ล้านนา น่าน โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ มงคลเทพ ผู้ช่วยอธิการบดี น่าน เป็นตัวแทนเข้าร่วมพิธีดังกล่าว ณ มณฑลพิธีศาลพระหลักเมืองน่าน วัดมิ่งเมือง ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

เพิ่มเติม : มทร.ล้านนา น่าน ร่วมงานประเพณีสมโภชสรงน้ำพระหลักเมืองน่าน ประจำปี พ.ศ.2565ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา