โลโก้เว็บไซต์ เข้าร่วมกิจกรรมแัจฉิมนิเทศ รร.เฉลิมขวัญสตรี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วันที่ 31 มีนาคม 2565 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

เข้าร่วมกิจกรรมแัจฉิมนิเทศ รร.เฉลิมขวัญสตรี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วันที่ 31 มีนาคม 2565

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 31 มีนาคม 2565 โดย ปัณณวิช คำรอด จำนวนผู้เข้าชม 206 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ได้รับเชิญเข้าร่วมกิจกรรมแัจฉิมนิเทศ รร.เฉลิมขวัญสตรี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วันที่ 31 มีนาคม 2565 โดยมีหลักสูตรที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ได้แก่ หลักสูตรประมง หลักสูตรสัตวศาสตร์  และหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา