โลโก้เว็บไซต์ แผนกบริการวิชาการ กองการศึกษาน่าน มทร.ล้านนา น่าน แจกเมล็ดพันธุ์ผักสวนครัว ณ อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

แผนกบริการวิชาการ กองการศึกษาน่าน มทร.ล้านนา น่าน แจกเมล็ดพันธุ์ผักสวนครัว ณ อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 24 กุมภาพันธ์ 2565 โดย ราตรี ทิพเนตร จำนวนผู้เข้าชม 535 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันพฤหัสบดี ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.00 น. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน โดย นางสาวสุภัควดี พิมพ์มาศ หัวหน้าแผนกบริการวิชาการ นางสาวปราณี มะโนวร หัวหน้าสำนักงานกองการศึกษาน่าน และนางสาวราตรี ทิพเนตร ร่วมจัดนิทรรศการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดน่าน แจกเมล็ดพันธ์ุพืชที่ได้รับการสนับสนุนจากสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มทร.ล้านนา และเมล็ดพันธุ์ผักสวนครัว จากคลินิกเทคโนโลยี มทร.ล้านนา น่าน ให้แก่ประชาชน มีผู้มารับเมล็ดพันธุ์มากกว่า 60 ครอบครัว ณ ที่ว่าการอำเภอเฉลิมพระเกียรติ อำเภออำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่านออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา