โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา จัดการอบรมเรื่องระเบียบพัสดุสร้างความเข้าใจแก่บุคลากร  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

มทร.ล้านนา จัดการอบรมเรื่องระเบียบพัสดุสร้างความเข้าใจแก่บุคลากร

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 15 สิงหาคม 2559 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 2139 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ดร.ศิรประภา ชัยเนตร ผู้ช่วยอธิการบดี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ล้านนาเป็นประธานเปิดโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “หลักการและแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบพัสดุ” (การบริหารสัญญาและกรณีศึกษา) โดยได้รับเกียรติจาก คุณตรีภพ คริสต์รักษา ตุลาการศาลปกครองเชียงใหม่ บรรยายเรื่อง การบริหารสัญญา คดีปกครองกับพัสดุ โดยมีหน่วยงานภายใน มทร.ล้านนา เข้าร่วมการอบรม ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-16 สิงหาคม พ.ศ. 2559 ณ โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ 2000 โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “หลักการและแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบพัสดุ” จัดขึ้นเพื่อให้บุคลากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความรู้ ความเข้าในในเรื่องการจัดทำสัญญาจ้างงานพัสดุมากยิ่งขึ้นและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีปะรสิทธิภาพ


คลังรูปภาพ : อบรมพัสดุ


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา