โลโก้เว็บไซต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ร่วมต้อนรับ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะ ร่วมประชุมหารือโครงการสร้างบ้านให้นกนางแอ่น  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ร่วมต้อนรับ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะ ร่วมประชุมหารือโครงการสร้างบ้านให้นกนางแอ่น

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 26 มิถุนายน 2564 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 787 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ร่วมต้อนรับ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะ ร่วมประชุมหารือโครงการสร้างบ้านให้นกนางแอ่น  

               วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนากร  สร้อยสุวรรณ ผู้ช่วยอธิการบดี มทร.ล้านนา เชียงราย พร้อมด้วย ผศ.สิทธิชัย  จีนะวงษ์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา และบุคลากร มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมต้อนรับ นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และนายภาษเดช หงส์ลดารมภ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยคณะทำงาน ในการประชุมหารือโครงการสร้างบ้านให้นกนางแอ่น  ณ อาคารสำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา เชียงราย

               จุดเริ่มต้นของโครงการสร้างบ้านให้นกนางแอ่น เริ่มจากนายเอกมัย หาญยะ ได้พบเห็นนกนางแอ่นในเขตบริเวณอำเภอพาน และตั้งข้อสังเกตว่าในบริเวณเขตอำเภอพานนี้จะมีนกนางแอ่นอาศัยอยู่ปริมาณที่มากพอ อาจสร้างรายได้ให้กับชุมชนและอาจเป็นแหล่งผลิตรังนกที่มีคุณภาพ จึงนำเรื่องเข้าหารือ ขอความร่วมมือจากทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้าน เชียงราย ในการดำเนินการวิจัยในเรื่องดังกล่าว เพื่อหาแนวทางความเป็นไปได้ของโครงการดังกล่าว โดยมีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานอื่นๆ ยื่นมือให้ความช่วยเหลือ ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา